Արխիւ

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2018

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ

Դեմոկրատական Ֆրանքլին Տ. Ռուզվելթ 1932-ին ընտրուեցաւ Միացեալ Նահանգներու նախագահ՝ ապահովելով քուէներուն 57 առ հարիւրը: 1933-ին անոր երդման արարողութեան ժամանակ աշխատաւորներուն մէկ չորրորդը անգործ էր եւ երկրին արտադրութիւնը 1929-ի Տնտեսական մեծ ճգնաժամին պատճառով նուազած էր կէսի:

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2018

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Սեպ­տեմ­բե­րի 7-ին հայ ժո­ղո­վուր­դը կը նշէ ծննդեան տա­րե­դար­ձը ժա­մա­նա­կա­կից մեր գրա­կա­նու­թեան մե­ծա­տա­ղանդ ար­ձա­կա­գիր­նե­րէն Ա­ղա­սի Այ­վա­զեա­նի (1925-2007)։
7 սեպ­տեմ­բեր 1925-ին, Խորհրդա­յին Վ­­րաս­տա­նի Ապաս­թու­ման ա­ւա­նին մէջ, հա­յոց պատ­մա­կան Կա­րին քա­ղա­քէն գաղ­թած հայ ըն­տա­նի­քի յար­կին տակ ծնաւ շնոր­հա­լի մա­նուկ մը՝ Ա­ղա­սի Այ­վա­զեան ա­նու­նով, որ խորհր­դա­յին կո­չո­ւած աշ­խար­հին մէջ մա­քա­ռե­լով իր ու­ղին հար­թեց եւ կրցաւ, գե­ղա­րո­ւես­տա­կան իր տա­ղան­դով ու գրա­կան ստեղ­ծա­գոր­ծու­թեան բե­ղուն վաս­տա­կով, դառ­նալ հայ ար­ձա­կի եւ բե­մագ­րու­թեան ար­ժա­նա­ւոր վար­պետ­նե­րէն մին, այ­լեւ՝ հայ մտա­ւո­րա­կա­նի ի­րա՛ւ տի­պար մը։

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2018

Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

«Ե­կե­ղե­ցին յա­րա­տե­ւօ­րէն զար­գա­ցում ապ­րող մեծ ըն­տա­նիք մըն է, ուր բո­լորս միա­սին կ՚աշ­խա­տինք քով-քո­վի գա­լով՝ մեր մէջ գտնե­լու քրիս­տո­նէա­կան մեր նը-կա­րա­գի­րը, սոր­վե­լու մեր Ե­կե­ղեց­ւոյ պատ­մու­թիւ­նը, հասկ­նա­լու մեր Ս. Պա­տա­րա­գի խոր­հուր­դը եւ դառ­նա­լու հո­գե­ւոր տա­ճա­րը նիւ­թա­կան շէն­քին մէջ»։ 
Հայ Ե­կե­ղե­ցին քրիոս­տո­նէա­կան վար­դա­պե­տու­թեան եւ դա­ւա­նան­քին բնօր­րա­նը ըլ­լա­լով՝ է՛ նաեւ հայ մշա­կոյ­թի եւ հա­յա­պահ­պան­ման օ­ճա­խը։

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2018

Շաբաթավերջին «Լիւթֆի Քըրտար» համագումարներու եւ ցուցահանդէսներու միջազգային կեդրոնին մէջ տեղի ունեցաւ «Հրանդ Տինք» մրցանակի 2018 թուականի մրցանակաբաշխման արարողութիւնը։ Ինչպէս ծանօթ է, ամէն տարի «Հրանդ Տինք» հիմնարկի նախաձեռնութեամբ կը յանձնուին սոյն մրցանակները։ Աւանդութեան վերածուած է, որ մրցանակաբաշխման արարողութիւնը տեղի կ՚ունենայ հանգուցեալ Հրանդ Տինքի ծննդեան տարեդարձին օրը՝ 15 սեպտեմբերին։

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2018

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Կեանքը արդեօք անվերջ կրկնութիւններու ամուլ շրջան մը կամ անհասանելի նպատակի մը ընթա՞ցքն է։
Երբ հապճեպ ակնարկ մը նետենք անցեալին եւ զայն բաղդատենք ներկայ ժամանակով՝ պիտի տեսնենք, որ շատ բան չէ փոխուած, միայն անձեր եւ միայն արտաքին երեւոյթներ, բայց ըստ էութեան նո՛յն տեսարանն է, որ կը պարզուի մեր առջեւ։

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2018

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

2018-2019 կրթական շրջանի սկիզբին ծաւալուն հարցազրոյց մը՝ հայահոծ թաղերու վարիչներուն հետ - 1։
Ֆէրիգիւղի, Պաքըրգիւղի եւ Սամաթիոյ ատենապետները յայտարարութիւններ ըրին ԺԱՄԱՆԱԿ-ին։
«Որեւէ թելադրութեան կարիք չկայ, մենք ունինք փորձառութիւն, միայն, դժբախտաբար, կը պակսի կամքը։ Ծնողներն ալ մեր վարժարաններուն պէտք է նպաստեն ըստ իրենց կարելիութիւններուն»։

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2018

Հայկական շարժանկարի ժառանգութեան իրաւունքները փոխանցուած են «Հայֆիլմ» շարժանկարի արուեստանոցի իրաւայաջորդ հանդիսացող Հայկական ազգային շարժանկարի կեդրոնին:

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2018

Գիրով ու գիրքով մտած է մեր ժողովուրդը քաղաքակրթական աշխարհ. այդ պատճառաւ ալ նուիրական եղած է հայ գիրքը հայ ժողովուրդին համար. մինչեւ անգամ բուժիչ յատկութիւն մը տուած է մեր ժողովուրդը Նարեկի պէս գիրքի մը եւ զայն զետեղած է հիւանդի բարձին տակ։ Թէ ինչքան բուժում բերած է ան հիւանդի ցաւերուն՝ կը մնայ հարցական, բայց կասկածէ վեր է, որ անոր հոգեբանական արդիւնքը եղած է կազդուրիչ։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 15, 2018

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Խաչվերաց»ը հինգ տաղաւարներու հինգերորդն է, այսինքն՝ վերջին տաղաւարը։ Եւ կարծես կը հասնի այս «վերջին» տաղաւարը՝ Խաչվերացը, կը վերջանայ կամ վերջանալու մօտ կը զգայ մարդ նաեւ տարին։
Արդարեւ, «վերջին»ներ միշտ թախիծ՝ տխրութիւն կը պատճառեն մարդուս։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 15, 2018

ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Իր նմանակիցը թակարդի մէջ ձգելու եղանակը այլեւս սովորութենականացած երեւոյթ է դարձած այսօրուան աշխարհայնացած կեանքին մէջ։ Մարդկային կեանքը առաջին իսկ օրէն այս ախտով ընթացք առած է, այս սկզբնակէտով առաջնորդուած է եւ այդպէս ալ «պիտի» շարունակուի։ Սակայն մինչեւ ե՞րբ…։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 15, 2018

ԳՐԻ­ԳՈՐ Ա­ՒԱԳ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ՏԱ­ՄԱ­ՏԵԱՆ

Խաչվերացի տաղաւարին հասած ենք արդէն։ Մեր եկեղեցական օրացոյցին համաձայն կը տօնենք Սուրբ Խաչին ընծայուած տօներէն մեծագոյնը, յիշելով Է. դարուն պատահած կարեւոր դէպք մը, որ է Խաչափայտին ազատագրումը Պարսկական գերութենէն։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 15, 2018

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ազգային երգերու լիբանանահայ երիտասարդ մեկնաբան՝ Նժդեհ Պոտրումեան կը պատասխանէ մեր հարցումներուն։
-Սիրելի Նժդեհ, ի՞նչ նպատակով կը գտնուիս Հայաստան:

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 15, 2018

Պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան նախընթաց օր Գումգաբուի մէջ հիւրընկալեց Էսաեան սանուց միութեան վարչութեան ատենապետուհի Մարիամ Տրամէրեանն ու Պոմոնթիի Մխիթարեան սանուց միութեան վարչութեան ատենապետուհի Շուշան Սվասլըօղլուն։ Հիւրերը Պատրիարքարան այցելած էին՝ ծանօթութիւններ փոխանցելու համար ձեռնարկի մը շուրջ, որ նախատեսուած է յառաջիկայ 7 հոկտեմբերին։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 15, 2018

Comedy club փառատօնի շրջանակներէն ներս այսօր՝ սեպտեմբերի 15-ին Երեւան կը ժամանէ աշխարհահռչակ Հոլիվուտի դերասան Ժան-Քլոտ Վան Տամ: Ինչպէս «Արմէնփրէս»ին տեղեկացուցին Comedy club production-էն, աշխարհահռչակ դերասանը փառատօնի նախագծի նկարահանումներու պաշտօնական հիւրն է:

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 15, 2018

Ֆրանսայի նախագահ Էմմանիւէլ Մաքրոնի կինը՝ Պրի-ժիտ, նկարահանուած է Vestiaires ֆրանսական ֆիլմաշարին մէջ, անոր մասնակցութեամբ թողարկումը եթերի վրայ կը յայտնուի այսօր՝ սեպտեմբերի 15-ին։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 15, 2018

Սպահանի մէջ տեղի ունեցած Մանկապատանեկան ժապաւէններու 31-րդ միջազգային փառատօնի շրջագծէն ներս, կազմակերպութեամբ Սպահանի 5-րդ շրջանի քաղաքապետարանի Քաղաքի բարեզարդման կազմակերպութեան, 3 սեպտեմբերին, Նոր Ջուղայի «Ջուլֆա» հրապարակին վրայ տեղի ունեցաւ Սպահանի մէջ ծնած եւ գործունէութիւն ծաւալած, հայ շարժապատկերի քննադատ եւ բեմադրիչ, հանգուցեալ Զաւէն Ղուկասեանի կիսանդրիի բացումը:

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 15, 2018

Փաշինեան երէկ Մաքրոնի կողմէ բարձր արարողակարգով ընդունուեցաւ Էլիզէի պալատէն ներս:
Հայաստանի եւ Ֆրանսայի ղեկավարութիւնները միշտ ջատագով՝ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգաւորման:

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 15, 2018

Թուրքիա-Հայաստան սահմանը խախտած 16-ամեայ Ումութ Ալի Էօզմէնի երկիր վերադառնալու խնդիրը լուծում կը գտնէ երկու երկիրներու ղեկավարներու միջամտութեամբ։ Միջոց մը առաջ Կարսի սահմանակից տարածքէն ապօրինի ձեւով Հայաստան անցած Ումութ Ալի Էօզմէն որոշ ատենէ մը ի վեր ձերբակալւած կը գտնուէր Հայաստանի մէջ։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 15, 2018

Պոլսահայ երաժիշտներու Երեւանի մէջ կազմակերպուած ելոյթը անմոռանալի դարձաւ ունկնդիրներուն:
Արթիւր Պաղտասարեան եւ Էտվին Սրկ. Կալիպօղլու յաջող կատարումներով գրաւեցին երաժշտասէրներու սիրտը:

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 14, 2018

Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ վերջերս հիւրընկալեց Շիրակի թեմէն մեկնած ուխտաւորներ։ Մայրավանքի «Գարեգին Ա.» կրթական կեդրոնի երդիքին տակ Նորին Սրբութիւնը մէկտեղուեցաւ Կիւմրիի Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ ուխտաւորներուն հետ՝ գլխաւորութեամբ հոգեւոր հովիւ Տ. Վարուժան Քհնյ. Տէրտէրեանի։

Էջեր