Արխիւ

Շաբաթ, Մայիս 25, 2019

Ըստ Փաշինեանի, երկիրը իսկապէս հետամուտ է կրօնի, համոզմունքի, հաւատի եւ խղճի ազատութեան:
«Հայաստանի մէջ ազգային կամ կրօնական փոքրամասնութիւններու ինքնութեան պահպանումը երաշխաւորուած է»:

Շաբաթ, Մայիս 25, 2019

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

1972 թուա­կա­նի աշ­նան գա­ցի Սէու­տա­կան Ա­րա­բիոյ Տահ­րան քա­ղա­քը, աշ­խա­տե­լու Ա­րամ­քօ ըն­կե­րու­թեան մէջ, որ­պէս անգ­լե­րէն լե­զուի ու­սու­ցիչ։
Դա­սա­ւան­դու­թեանց չսկսած, պէտք էր մաս­նակ­ցէինք եր­կու օ­րուայ տե­ւո­ղու­թեամբ գու­մա­րուած կողմ­նո­րոշ­ման (orientation) յա­տուկ նիս­տե­րու։ 

Շաբաթ, Մայիս 25, 2019

Թոփգաբուի Լեւոն-Վարդուհեան վարժարանի մանկապարտէզի փոքրիկները նախընթաց օր հանդէսով մը եզրափակեցին ներկայ կրթական շրջանը։ Թաղի Ս. Նիկողայոս եկեղեցւոյ յարակից «Իլգգան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ ձեռնարկը, որ Թոփգաբուի ընտանիքին մօտ առիթ հանդիսացաւ մեծ խանդավառութեան։

Շաբաթ, Մայիս 25, 2019

Գատըգիւղի Արամեան-Ունճեան վարժարանին մէջ նախընթաց օր տեղի ունեցաւ մանկապարտէզի դասարաններու տարեվերջի հանդէսը։ Մանկապարտէզի առաջին եւ երկրորդ փուլերու փոքրիկները առանձին յայտագիր մը գործադրեցին, իսկ մանկապարտէզի երրորդ փուլի փոքրիկները իրենց ծրագիրը ներկայացուցին տարբեր ձեւաչափի մը մէջ։

Շաբաթ, Մայիս 25, 2019

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ընկերային կեանքի մէջ, մարդկային արժանապատուութեան յարգանքը կը պահանջէ գործադրութիւնը նախ «ժուժկալութեան» առաքինութեան, չափաւորելու համար փարումը այս աշխարհի բարիքներուն. գործադրութիւնը ապա «արդարութեան» առաքինութեան, նախապահպանելու համար մերձաւորին՝ իր նմաններուն, այսինքն՝ «ուրիշ»ին իրաւունքները եւ տալու անոր ի՛նչ որ անկ է անոր, վերջապէս գործադրութիւնը «համընկերութեան» ըստ ոսկեղէն կանոնին եւ ըստ առատաձեռնութեան մեր Տիրոջ, որ «հարուստ ըլլալով՝ աղքատացաւ, որպէսզի մենք հարստանանք Իր աղքատութեամբ», ինչպէս կ՚ըսէ Առաքեալը. (Բ ԿՈՐՆ. Ը 9)։ Եւ նաեւ այն խօսքին համաձայն՝ թէ «աւելի երջանկաբեր է տալը, քան առնելը» (ԳՈՐԾ. Ի 35)։

Շաբաթ, Մայիս 25, 2019

Գարակէօզեան Տան մէջ երէկ տեղի ունեցաւ մանկապարտէզի փոքրիկներու տարեվերջի հանդէսը, որ մեծ խանդավառութիւն ստեղծեց դպրոցէն ներս։ Գարակէօզեանի մանկապարտէզը կը բաղկանայ ընդհանուր առմամբ երեք խմբաւորումէ։

Շաբաթ, Մայիս 25, 2019

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Հա­լէ­պա­հա­յե­րուն յայտ­նի, սի­րուած եւ յար­գուած ա­նուն մըն է Ժի­րայր Քէ­չէ­ճեա­ն:
Նա­խա­պա­տե­րազ­մեան Հա­լէ­պի մէջ զա­նա­զան ա­ռիթ­նե­րով ձեռ­նարկ­նե­րու կամ տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քին ան իր պա­րա­խում­բով, իր ներ­կա­յու­թեամբ եւ պա­րա­րուես­տի հան­դէպ իր նուի­րու­մով յա­ջո­ղած էր դառ­նալ հայ գա­ղու­թի սի­րուած ա­րուես­տա­գէտ­նե­րէն մէ­կը:

Ուրբաթ, Մայիս 24, 2019

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Կարելի չէ արդարացնել գէշ գործ մը՝ կատարուած բարի դիտաւորութեամբ», կ՚ըսէ Ս. Թովմաս Աքուինացի։
Զգացումները կամ կիրքերը կ՚արտայայտեն յուզումներ կամ զգայնութեան շարժումներ, որոնք կը միտին գործելու կամ չգործելու, նայած թէ մարդ բան մը իբր «բարի» կամ իբր «չար» կ՚ընկալէ կամ կը պատկերացնէ։

Ուրբաթ, Մայիս 24, 2019

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Սփիւռքի արդի գրականութեան յայտնի անուններէն է Արա Ճուհարեան։ Ան ծնած է Հալէպ եւ անցնող տարիներուն աշխատանքի բերումով հաստատուած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու մէջ (ուր գործած է, որպէս ճարտարապետ)։

Ուրբաթ, Մայիս 24, 2019

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

-Ո՞ւմ արձանն է, մա՛մ,- կը հարցնէ ձագուկ մը Մատենադարանի անցքերէն մէկուն մէջ բազմած պատմահօր պրոնզեայ արձանին ակնարկելով:
-Մովսէս Խորենացու արձանն է, բալէս, նա է առաջին անգամ գրել մեր պատմութիւնը:

Ուրբաթ, Մայիս 24, 2019

Թոփգաբուի Լեւոն-Վարդուհեան վարժարանի աշակերտները այս տարի եւս ունեցան՝ բանաստեղծութեան, պարի եւ խմբերգներու հանդէս մը։ Վերջին տարիներուն դպրոցէն ներս աւանդական դարձած է այս ծրագիրը, որու այս տարուան փուլն ալ առիթ հանդիսացաւ մեծ ոգեւորութեան։

Ուրբաթ, Մայիս 24, 2019

Գալֆաեան Տան ի նպաստ երէկ տեղի ունեցաւ կանանց կէսօրուան ճաշկերոյթ մը, որ կազմակերպուած էր տիկնանց յանձնախումբին կողմէ։ Վարժարանի ննջարանի համալիրի պարտէզին մէջ տեղի ունեցաւ այս հաւաքոյթը, որուն մասնակցեցան զանազան թաղերէ համակիրներ։

Ուրբաթ, Մայիս 24, 2019

Երեւանի Պետական համալսարանի վերատեսուչ Արամ Սիմոնեան երէկ հրաժարեցաւ իր պաշտօնէն։ Ան 2006 թուականէն ի վեր կը վարէր վերատեսուչի պաշտօնը։ Հայաստանի մէջ շուրջ տարի մը առաջ յեղափոխութեան զուգահեռ տեղի ունեցած իշխանափոխութեան շրջանէն ի վեր օրակարգի վրայ էր Արամ Սիմոնեանի հրաժարականի հարցը։

Ուրբաթ, Մայիս 24, 2019

Սահմանադրական ատեանը նախընթաց օր օրակարգի վրայ ունեցաւ Թուրքիոյ հայոց պատրիարքի առկախեալ ընտրութեան հարցի վերաբերեալ թղթածրարը։ Բարձրագոյն դատարանը յանգեցաւ այն եզրակացութեան, թէ պատրիարքական ընտրութեան առկախումբը տեղի տուած է կրօնի ազատութեան ոտնահարման։

Ուրբաթ, Մայիս 24, 2019

Արմէն Սարգսեան. «Հայաստան եղած է խաչմերուկի վրայ, այս պատճառով սորված է աշխատիլ բոլորի հետ»:
Եւրոասիական 16-րդ մետիա ֆորում. «Ապահամաշխարհայնացում. աշխարհ զարգացման նոր մոտելներու որոնման մէջ»:

Ուրբաթ, Մայիս 24, 2019

«Պիլկի» համալսարանի Թուրքիոյ մշակոյթներու աշխատանքային խումբի ուշագրաւ նախաձեռնութիւնը:
Վերջին երեք տասնամեակին մայրենիով կատարուած մշակութային արտադրութեան եւ իրաւունքի պայքարի մասին ցուցահանդէս մը:

Հինգշաբթի, Մայիս 23, 2019

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Լա­ւա­գոյն» բա­ռը ի­մաս­տա­ռատ բառ մըն է, ի­մաս­տա­լից, որ իր մէջ կը բո­վան­դա­կէ օգ­տա­կա­րը, յար­մա­րա­գոյ­նը, բա­րին եւ շատ մը ա­ռա­քի­նու­թիւն­ներ, ո­րոնց կը կա­րօ­տի մարդ՝ իր կա­տա­րե­լու­թեան ճամ­բուն վրայ։
Կայ նաեւ «զօ­րա­ւո­րա­գոյն»ը, եւ զօ­րա­ւո­րա­գոյ­նը միշտ «լա­ւա­գոյն»ը չէ, ընդ­հա­կա­ռա­կը, յա­ճախ «յո­ռե­գո՛յն»ը։

Հինգշաբթի, Մայիս 23, 2019

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ի՞նչն է, որ ամենէն շատ կը մտահոգէ այն սուրիահայերը, որոնք հաստատուած են Հայաստանի մէջ։ Պատասխանը շատ պարզ է. առաջին հերթին բնակարան ունենալու հարց, իսկ երկրորդը՝ անշուշտ աշխատանքի հարց։ Երբ տուեալ անձը կը կարողանայ որեւէ ձեւով ձերբազատիլ վարձակալուած տունի մը մէջ բնակելու խնդրէն, ապա անոր առջեւ ծառացած հարցերու տրցակը կը սկսի քակուիլ, հետեւաբար նաեւ ան առիթ կ՚ունենայ վարելու աւելի կազմակերպուած կեանք մը։

Հինգշաբթի, Մայիս 23, 2019

Գրեց՝ ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Ոսկեդարու հայ մեծանուն պատմիչ՝ պատմահայր Մովսէս Խորէնացի  (ծնած մօտաւորապէս 410 թուականին եւ մահացած 493-ին), իր նշանաւոր «Հայոց պատմութիւն» ծաւալուն աշխատութեան մէջ տուած էր հայ ազգին բնութագիրը. «Թէպէտ մենք փոքր ածու ենք եւ շատ սահմանափակ թիւով ու զօրութեամբ թոյլ, եւ շատ անգամ օտար թագաւորութեան տակ նուաճուած, բայց եւ այնպէս մեր աշխարհին մէջ ալ քաջութեան շատ գործեր կան գործուած, գրելու եւ յիշատակելու արժանի...»:

Հինգշաբթի, Մայիս 23, 2019

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Մինչ Հայաստանի մէջ քաղաքական կիրքերը օրէ օր կը բորբոքին, Արցախը բոլորովին ուրիշ տրամադրութեան մէջ է: Տօնական եռուզեռ մը կը տիրէ Արցախի մէջ: Յունիսի սկիզբը տեղի պիտի ունենայ շատ մեծ մարզական ձեռնարկ մը, որ Արցախի մէջ մինչեւ այժմ կազմակերպուած ամենէն մեծ զանգուածային ձեռնարկը կը յաւակնի ըլլալ:

Էջեր