Արխիւ

Երեքշաբթի, Օգոստոս 4, 2015

​Մոսկուայի առընթեր Երեւան զինուորական կապերը կը խորացնէ նաեւ Ուաշինկթընի հետ:
ԱՄՆ պիտի օգնէ ղարաբաղեան հակամարտութեան գօտիէն ներս հրադադարի պահպանման:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 4, 2015

ԱՔ կուսակցութեան եւ ՃՀՓ-ի պատուիրակութիւններուն հինգերորդ հանդիպումը:
Սկզբնական փուլի աւարտին կը սպասուի կուսակցութիւններու դիրքորոշման:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 4, 2015

Բե­մին վրայ ե­ռան­դուն, խան­դա­վառ, սրա­միտ եւ իս­կա­կան ա­րուես­տա­գէ­տի բո­լոր տուեալ­նե­րով տաս­նեակ տա­րի­նե­րէ ի վեր սե­րունդ­ներ եւ սե­րունդ­ներ հմա­յած ու տա­կա­ւին հմա­յող 91-ա­մեայ Շարլ Ազ­նա­ւու­րին ներ­կա­յու­թիւ­նը իս­կա­կան հմայք մը ըլ­լա­լէ բա­ցի, ո­չինչ կրնայ ըլ­լալ եւ պահ մը հան­դի­սա­տե­սին մտա­ծել տալ, թէ ան շատ հե­ռու է նոյ­նիսկ 70-ա­մեա­կի դռնե­րը բա­խե­լէ:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 4, 2015

Ա­հա­բեկ­չա­կան բռնա­րարք­նե­րը այս օ­րե­րուն դժբախ­տա­բար ան­պա­կաս են Թուր­քիոյ օ­րա­կար­գէն։ «Սի.Էն.Էն. Թիւրք»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, այս ա­ռա­ւօտ ալ Շըր­նա­քի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ող­բեր­գա­կան դէպք մը։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 4, 2015

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ Ան­գա­րա­յի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Խրի­մի թա­թար­նե­րու պա­տուոյ ղե­կա­վար եւ Ուք­րայ­նոյ ե­րես­փո­խան Մուս­թա­ֆա Ապ­տիւլ­մե­ճիտ Քը­րըմ­լըօղ­լուի կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը։ Նա­խա­գա­հա­կան պա­լա­տին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ըն­դու­նե­լու­թեան ըն­թաց­քին Էր­տո­ղան յայ­տա­րա­րեց, թէ Թուր­քիա չի ճանչ­նար Ռու­սաս­տա­նի կող­մէ Խրի­մի բռնագ­րա­ւու­մը։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 4, 2015

​Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան երէկ պարգեւատրեց մեր համայնքէն Էֆրիմ Պաղը եւ Սիպիլը:
Համահայկական վեցերորդ խաղերու կազմակերպիչները, հովանաւորներն ու պատուոյ հիւրերը ընդունելութիւնով մը մեծարուեցան Երեւանի մէջ:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 4, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մար­դիկ ընդ­հան­րա­պէս ու­րի­շէն կը պա­հան­ջեն այն՝ ի՛նչ որ ի­րենք չու­նին եւ կամ ու­նին բայց չե՛ն տար։
Կեան­քի փոր­ձա­ռու­թիւ­նը մե­զի ցոյց կու տայ, թէ շա­տեր կը պա­հան­ջեն այն՝ ի՛նչ որ ի­րենց կը պակ­սի։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 4, 2015

​Գումգաբուի Աթոռանիստ Ս. Աստուածածին Մայր եկեղեցւոյ թաղային խորհուրդի անդամները՝ գլխաւորութեամբ եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ՝ Տ. Անդրէաս Ա. Քհնյ. Յակոբեանի, ատենապետ Հրանդ Մոսկոֆեանի եւ իր գործակից ընկերներուն այցելեցին Պատրիարքարան, ուր ընդունուեցան Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի կողմէ։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 3, 2015

​Երեւանի մէջ կազմակերպուած «Արեւելահայերէնի եւ արեւմտահայերէնի մերձեցման խնդիրները» խորագրեալ համաժողովին շրջագծով օրակարգի վրայ եկան թէ՛ հին եւ թէ նոր հարցեր, որոնք առիթ ընձեռեցին տարիներու հոլովոյթին մէջ ձեւաւորուած առաջնահերթութիւններու մասնագիտական ամփոփման:
Հրանոյշ Յակոբեան. «Ընդունելի կը նկատեմ այն տեսակէտը, թէ մեր դպրոցներուն մէջ աւելցնենք արեւմտահայ գրողներու ստեղծագործութիւններու ուսումնասիրման դասաժամերը»:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 3, 2015

​Երեկոյթին ներկայ էր նաեւ Տիգրան Մանսուրեան, որ դրուատեց մեծանուն վարպետին գործը

Երկուշաբթի, Օգոստոս 3, 2015

Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու ե­րէկ Ան­գա­րա­յի մէջ տե­սակ­ցե­ցաւ Ա­րե­ւե­լեան եւ Հա­րաւ-ա­րե­ւե­լեան Ա­նա­տո­լուի քա­ղաք­նե­րու շարք մը հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 3, 2015

​Համահայկական 6-րդ խաղերուն ջահը վառուեցաւ աննախընթաց ցնծութեամբ:
Սերժ Սարգսեան. «Այստեղ բոլորը կապուած են ընդհանրութիւնով մը՝ հայ ըլլալով»:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 3, 2015

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Սպա­սե­լի էր, որ Սու­րիոյ տագ­նա­պին ա­ռըն­չուող «հո­վա­նա­ւո­ր» եր­կիր­նե­րը նոր քա­ղա­քա­կան ձե­ւա­չա­փեր որ­դեգ­րեն: Նոր մօ­տե­ցում­նե­րու հիմ­նա­կան դրոյթ­նե­րը ար­դէն պատ­րաստ են:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 3, 2015

ՃՀՓ-ի Իսթանպուլի երեսփոխանը գրաւոր հարցում մը հասցէագրեց Վարչապետ Ահմէտ Տավուտօղլուին:
Սելինա Տողան կողմանկից է ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթի պաշարի արժեւորման՝ որպէս պատմական կարեւորագոյն աղբիւր:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 3, 2015

ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ օ­րա­թեր­թի գի­նը այ­սօ­րուը­նէ սկսեալ կը բարձ­րա­նայ 1 թրքա­կան լի­րա­յի։ Այս ո­րո­շու­մը թեր­թիս վար­չու­թեան կող­մէ ըն­դու­նուած է ստի­պո­ղա­կան պայ­ման­նե­րու ներ­քեւ։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 3, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Բնու­թիւ­նը Աս­տու­ծոյ ար­տա­ցո­լա­ցումն է, եւ Բնու­թիւ­նը կար­ծես ար­տատ­պուած պատ­կեր մըն է մարդ­կա­յին հո­գիին մէջ։ Եւ ա՛յս է նշա­նա­կու­թիւ­նը այն բա­ցատ­րու­թեան՝ թէ մարդ ստեղ­ծուած է Աս­տու­ծոյ պատ­կե­րով եւ Ա­նոր նմա­նու­թեամբ։

Շաբաթ, Օգոստոս 1, 2015

Անգ­լիա­կան «The Independent» հե­ղի­նա­կա­ւոր թեր­թը հրա­տա­րա­կեց Վե­նե­տի­կի Ս. Ղա­զար կղզիին ձօ­նուած յօ­դուած մը։ Այս առ­թիւ մատ­նան­շուած է, թէ այդ կղզիին վրայ խարս­խուած Մխի­թա­րեան միա­բա­նու­թեան մայ­րա­վան­քը դար­ձած է հայ գի­տու­թեան գո­յա­տեւ­ման խորհր­դան­շանն ու կա­րե­ւոր կեդ­րո­նը։

Շաբաթ, Օգոստոս 1, 2015

Ֆրան­սա­հայ աշ­խար­հահռ­չակ եր­գիչ Շարլ Ազ­նա­ւուր այս շա­բա­թա­վեր­ջին կը գտնուի Պէյ­րու­թի մէջ։ «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, Ազ­նա­ւուր ե­րէկ ժա­մա­նեց Պէյ­րութ, ուր այ­սօր նա­խա­տե­սուած է իր հա­մեր­գը։

Շաբաթ, Օգոստոս 1, 2015

Ատր­պէյ­ճա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Զա­քիր Հա­սա­նով այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Մոս­կուա։ Կը հա­ղոր­դուի, որ ա­զէ­րի նա­խա­րա­րը կը մաս­նակ­ցի Ռու­սաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղա­քին մէջ կազ­մա­կեր­պուած «Բա­նա­կա­յին մի­ջազ­գա­յին խա­ղեր-2015»ի բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թեան, որ նա­խա­տե­սուած է այ­սօր։

Շաբաթ, Օգոստոս 1, 2015

Սուրիահայոց հրատապ խնդիրները միշտ առարկայ անմիջական ուշադրութեան:
Հայաստանի Սփիւռքի նախարարութենէն ներս տեղի ունեցան բազմակողմանի քննարկումներ:

Էջեր