Խմբագրակազմ

ՍԱՐԳԻՍ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆարտօնատէր

ՆԱՏԻԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆհրատարակութեան տնօրէնուհի

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ գլխաւոր խմբագիր

ԱՐԻ ԹԱՇլրահաւաքի պատասխանատու

Տ. ՄԱՇՏՈՑ ՔՀՆՅ. ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆյօդուածագիր

ՏԻԳՐԱՆ ԹՈՓԱԼԵԱՆլուսանկարիչ

ԼԻԿԻԱ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆգրաշարուհի

ԱՆՆԱ ՔԷՅԻՇՕՂԼՈՒքարտուղարուհի

ԳԱՐՕԼԻՆ ՆՈՒՌՆՈՒՌքարտուղարուհի

ԱՅԼԻՆ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆխորհրդատու

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑաշխատակից (Երեւան)

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ – աշխատակից (Երեւան)

ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ – աշխատակից (Երեւան)

ՎԱՐԴԱՆ ՕԶԻՆԵԱՆխորհրդատու (Փարիզ)

ԱՐԱՄ ՊՕՂՈՍԵԱՆխորհրդատու (Լոս Անճելըս)