Թրքահայ կեանք

ՍԱՀԱԿԵԱՆՑԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՈՒՆ ՓԱՅԼՈՒՆ ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆԸ

Գոհունակութեամբ վերահասու կ՚ըլլանք, թէ Սամաթիոյ Սահակեան-Նունեան վարժարանի միջնակարգի աշակերտները վերջերս ունեցած են գնահատելի նուաճում մը։ Այսպէս, անոնք արժանացած են «e-Twinning-21 Եւրոպա»ի առաջնութեան։

Եկեղեցական

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԱԹՈՌԸ Կ՚ՈԳԵԿՈՉԷ ԻՐ ՆԱԽՈՐԴ ԵՐԵՔ ԵՐՋԱՆԿԱՅԻՇԱՏԱԿ ԳԱՀԱԿԱԼՆԵՐԸ

Պատրիարքական Աթոռը այս շաբաթավերջին կ՚ոգեկոչէ իր նախորդ երեք երջանկայիշատակ գահակալները։ Այսպէս, ինչպէս ծանօթ է, նախորդ երեք պատրիարքներն ալ վախճանած են Մեծ պահոց շրջանին, մարտ ամսուան մէջ, այսինքն գրեթէ նոյնաժամանակ։

Հոգեմտաւոր

ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼ (5-67)

ՄԱՇՏՈՑ ՔԱՀԱՆԱՅ ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

Պօղոս Առաքեալ, Տարսոն քաղաքը ծնած, Բենիամինի ցեղէն Հրեայ ծնողքի մը զաւակն էր (ՓԻԼԻՊ. Գ 5)։ Տարսոն քաղաքը դպրոցներու եւ գիտուններու կողմէ գրեթէ Աղեքսանդրիոյ եւ Աթէնքի կը հաւասարէր։