Թրքահայ կեանք

ՀՈՎՈՒԱԿԱՆ ԱՅՑ ԷԼԱԶԸՂԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ

Տ. Ներսէս Քհնյ. Այվազեան շաբաթավերջին հովուական այցելութիւն մը տուաւ Էլազըղի հայ համայնքին։ Ս. Նշան մատրան մէջ կատարուեցաւ Արեւագալի ժամերգութիւն, որու աւարտին տէր հայրը քարոզեց նիւթ ունենալով Մեծ պահքն ու անոր կիրակիները, պահքի իմաստը, ապաշխարութեան կարեւորութիւնը եւ ներումը:

Եկեղեցական

ԼԵԶՈՒՆ ԶՍՊԵԼ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Մեծ պահքի քսաներկրորդ օրն է:
Սուրբ Աթանաս Հայրապետը կը գրէ. «Եթէ պահք պահեցիր՝ սակայն լեզուիդ չհսկեցիր, ապա պահեցողութիւնդ օգուտ չի՛ տար եւ ի զուր կ՚երթայ»:

Հոգեմտաւոր

ԲԱՆՏԱՐԿԵԱԼՆԵՐԸ

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂԼԵԱՆ

Բանտերու բարձր պատերու ստուերին եւ աղօտ լուսաւորուած միջացքներուն մէջ ամէ՛ն օր կը լսուի արձագանգը այն պայքարին, որ տեղի կ՚ունենայ իւրաքանչիւր բանտարկեալի հոգիին եւ միտքին մէջ. անոնց «մեղաւոր»ի կարգավիճակը յաճախ պատճառ կը դառնայ, որ անտեսուի անոնց ապրումները. ընկերային կեանքի մէջ մեծ ուշադրութիւն կը պահանջէ բանտարկեալներու հոգեբանութիւնը, որովհետեւ անոնք կրնան լուրջ հետեւանքներ ունենալ: