Թրքահայ կեանք

ՆԱՏԻՆ ԹՈՓՈՒԶՕՂԼՈՒ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ԱՒԱՐՏԵՑ ԱՌԱՋՆՈՒԹԵԱՄԲ

Գոհունակութեամբ վերահասու կ՚ըլլանք, թէ մեր համայնքի արժէքաւոր երիտասարդներէն Նատին Թոփուզօղլու առաջնութեամբ աւարտած է Պահչէշէհիրի համալսարանի ֆիզիոթերափիի ու վերակենդանացման բաժինը։

Եկեղեցական

Հոգեմտաւոր

ՀԱՅԿԱԿԱՆ Է, ՊԱՏՈՒԱԿԱՆ ՉԷ

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂԼԵԱՆ

Երբեւիցէ լսա՞ծ էք օտար երաժշտութիւն, կարդացա՞ծ էք օտար գրականութիւն, ներկայ գտնուա՞ծ էք օտար թատրերգութեանց եւ կամ երգահանդէսներու: Նուազագոյնը օտարալեզու ժապաւէն նայա՞ծ էք. եթէ այո, հետեւաբար համակարծիք պիտի ըլլա՞ք այն տեսակէտին, որ օտարինը աւելի գրաւիչ, դիւթիչ ու հրապուրիչ է քան՝ հայկականը: