Թրքահայ կեանք

Եկեղեցական

Տ.Տ. ՊԱՐԹՈԼՈՄԷՈՍ Ա. ՊԱՏՐԻԱՐՔԻ ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ 30-ԱՄԵԱԿԸ

Ֆէնէրի Յունաց Պատրիարքարանի համալիրէն ներս երէկ յատկանշական օր մը ապրուեցաւ։ Այսպէս, հանդիսաւոր ձեւով նշուեցաւ Ուղղափառաց Տ.Տ. Պարթոլոմէոս Ա. Տիեզերական Պատրիարքի գահակալութեան 30-ամեակը։

Հոգեմտաւոր

ՆԱՄԱԿԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ՝ ԱՆՑԵԱԼԷՆ ԱՅՍՕՐ

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂԼԵԱՆ

Ի՞նչ մեղքս պահեմ... մինչեւ այսօր կը զարմանամ, եւ վստահ եմ ինձ նման շատե՜ր նոյն մտածումը կ՚ունենան, թէ ինչպէ՞ս գրուած նամակ մը վայրկեաններու մէջ կը հասնի ովկեաններէն անդին՝ հասցէատիրոջ: