Թրքահայ կեանք

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՓՈԽԱՆՈՐԴ Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱԹԷՇԵԱՆԻ Ս. ԶԱՏԿԻ ՊԱՏԳԱՄԸ

Սիրեցեալ Ժողովուրդ մեր,
Ինչ աղիտալի բան կ՚ըլլար մահը, երբ չըլլար յարութիւն մեռելոց, երբ այդպէս գիտնայինք ու հաւատայինք՝ թէ մահուամբ կը հողանանք, եթէ այդպէս գիտնայինք՝ թէ մեր մարմինն ու հոգին պիտի մնան նեխած ու փտած ու յաւիտենապէս խառնուած՝ կոշտ ու կարծր հողին հետ, այսպիսի գաղափար մը մեզի համար սոսկալի բան մը պիտի ըլլար։

Եկեղեցական

ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԿԱՄՔԻՆ ՅԱՂԹԱՆԱԿԸ

ԳՐԻԳՈՐ Ա. ՔՀՆՅ. ՏԱՄԱՏԵԱՆ

Զատիկ է այսօր։ Անգամ մը եւս կու գանք զգալ Քրիստոսի Սուրբ Յարութեան տաղաւարի հոգեւոր ուրախութիւնը։ Հրեշտակաւանդ Սուրբ Աւետիսի առթած ուրախութեան ընդմէջէն կը վերյիշենք, թէ «Աստուած չէր կամենար մեղաւորին մահը, այլ կը փափաքէր որ ան իր չար ընթացքէն դառնար եւ փրկուէր»։

Հոգեմտաւոր

ՈՐՈՎՀԵՏԵՒ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԱՌԱՒ

ՄԱՇՏՈՑ ՔԱՀԱՆԱՅ ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

«Դուք մի՛ վախնաք. գիտեմ որ խաչուած Յիսուսը կը փնտռէք։ Հոս չէ, որովհետեւ յարութիւն առաւ» (ՄԱՏԹ. ԻԸ 5-6)։
Ահաւասիկ միակ եզական կեանք մը, միակ եւ աննախընթաց երեւոյթ մը՝ միակ ճշմարտութիւնը…։ Ահաւասիկ երիտասարդ «մարդ» մը, որ ծնաւ աննշան գիւղի մը մէջ, զաւակը՝ համեստ եւ խոնարհ մօր մը։