Թրքահայ կեանք

ԿՐԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՆԵՐՈՒ ՊՏՈՅՏ

Թրքահայ ուսուցչաց միութիւնը այս տարի եւս Ուսուցչաց օրուան շարժառիթով կազմակերպեց պտոյտ մը։ Աւանդական այս պտոյտի մասնակիցները երէկ առաւօտ իրենց տրամադրուած յատուկ օթօպիւսով մեկնեցան Նաքքաշթեփէի «Պրիճ» ճաշարանը։

Եկեղեցական

Հոգեմտաւոր

ՀՊԱՐՏՈՒԹԵԱՆ ԿԻՐՔԸ

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ընդհանրապէս, հպարտութիւնը, յաւակնութեան հետ, կամ անկէ անկախ, պատճառ կ՚ըլլայ ընկերային յարաբերութիւններու, բարեկամութիւններու, նոյնիսկ ընտանեկան միջավայրի մէջ քայքայումներու եւ կործանումներու։ Արդարեւ, «հպարտութիւն» բառը ինքնին ա՛յնքան որոշ է՝ որ վերլուծման իսկ պէտք չունի։ Ուրեմն, մարդ երբ չունեցածը ունենալ կը ձեւացնէ՝ ասիկա «յաւակնութի՛ւն» է, իսկ երբ ունեցածը գործածելու մէջ անարգական վերաբերութիւն կ՚ունենայ՝ անոր նկատմամբ որ իր ունեցածին շատ պէտք  ունի, ասիկա «հպարտութի՛ւն» է։