Թրքահայ կեանք

ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ ՏԱՆ «ՆԱՏԻԱ-ՏԻԳՐԱՆ ԿԻՒԼՄԷԶԿԻԼ» ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՈՑԻ ԱՄՐԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՔՆԵՐԸ ՊՍԱԿՈՒԵՑԱՆ ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՄԲ

Գարակէօզեան Տան համալիրէն ներս, «Նատիա-Տիգրան Կիւլմէզկիլ» գեղարուեստից աշխատանոցի երդիքին տակ, վերջին շուրջ մէկ ամսուան ընթացքին տեղի ունեցան ամրան դասընթացքներ։ Վերջին տարիներուն արդէն աւանդական դարձած է այս ծրագիրը, որ կ՚արժանանայ հետաքրքիրներու ուշադրութեան եւ առիթ կը հանդիսանայ խանդավառութեան։

Եկեղեցական

ԳԱՆԱՏԱՅԻ ԹԵՄԱԿԱԼ ԱՌԱՋՆՈՐԴ Տ. ԱԲԳԱՐ ԵՊՍԿ. ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆԻ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ

«Եւ պատրաստ ենք վրէժխնդիր ըլլալու ամէն անհնազանդութեան համար». (Բ ԿՈՐՆԹ. Ժ 6)

Սուրբ Եկեղեցին Սուրբ Հոգիով նուիրագործուած Սիրով գործող (Գաղ. Ե 6) ու առ Միակ Փրկող Աստուծոյ (Սղմ. ԽԱ 6) յուսացած հաւատաւորներու ամբողջութիւնն է, որն եւ մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի Մարմինն է (Ա Կորնթ. ԺԲ 27), իսկ գլուխը Տէրն Ինքն է (Եփես. Ե 22, Կողոս. Ա 18):

Հոգեմտաւոր

ՅԻՍՈՒՍ ԿԸ ՆԵՐԷ Ե՛Ւ ԿԸ ԲԺՇԿԷ

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մարմնական որեւէ հիւանդութիւն, ցաւ եւ տառապանք կը պատճառէ։ Մարդկային մարմինը սքանչելի՜ ջղային մեքենականութիւն մը ունի. որեւէ գործարանի տկարութիւնը եւ կամ աններդաշնակ գործունէութիւնը կը տանջէ մարդուս մարմինը ցաւով։ Այս իմաստով՝ ցաւը ազդանշա՛ն մըն է՝ որ կ՚ազդարարէ, թէ անբնական բան մը կայ մարմնին մէջ։