Ընկերա-մշակութային

ՍԵ­ՐՈՒՆԴ­ՆԵ­ՐՈՒ ԴԱՍ­ՏԻԱ­ՐԱ­ԿԸ՝ ՊԱ­ՊԱ ՇՆՈՒ­ՏԱ Գ.

Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

Բարեհամբաւ մարդիկ միշտ ալ ճառագայթող եւ ուշագրաւ ներկայութիւն դարձած են իրենց ուղիղ վարքով, եզակի՝ բարոյական արժանիքներով եւ օրինակելի՝ առաքինի ապրելակերպով։ Այդպիսիները գովասանական գնահատանքներու եւ երախտագիտական արտայայտութիւններու արժանացած ըլլալով՝ մարդոց յիշողութեան մէջ իւրայատուկ տեղ ունեցած են։ Թէեւ անոնք մահկանացու կը ծնին, սակայն եւ այնպէս անմահ կը մեկնին այս աշխարհէն։

ՎԱՆԻ ԲԱՐԲԱՌԸ՝ ՄԻՇՏ ԱՊՐՈՂ

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Վերջերս Երեւանի մէջ ուշագրաւ աշխատութիւն մը լոյս տեսաւ՝ «Բառարան Վանի բարբառի» խորագրով, որու հրատարակութեան օժանդակած է «Վասպուրական» հայրենակցական միութիւնը: Գիրքը լոյս տեսած է հայագէտ, բարբառագէտ, բանասիրական գիտութիւններու տոքթոր, Հայաստանի Գիտութիւններու ակադեմիոյ Լեզուի կաճառի աշխատակից Հայկանուշ Մեսրոպեանի աշխատասիրութեամբ, որ պատրաստուած է հայ պատմաբան, թարգմանիչ, պատմական գիտութիւններու թեկնածու Յարութիւն Թուրշեանի՝ 1959-ին գրած ձեռագիրներուն հիման վրայ:

ՍԱՄԱԹԻՈՅ ԸՆՏԱՆԻՔԸ ՈԳԵԿՈՉԵՑ ՄԵԾ ԼԵԶՈՒԱԲԱՆ ՈՒ ԲԱՆԱՍԷՐ ՀՐԱՉԵԱՅ ԱՃԱՌԵԱՆԸ՝ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ ԻՐ ԱՆՈՒԱՆԱԿԻՑ ԹՈՌԱՆ

Սամաթիոյ ընտանիքը երէկ երեկոյեան ոգեկոչեց անմահ լեզուաբան ու բանասէր Հրաչեայ Աճառեանը։ Հայ մշակոյթի այս մեծ նուիրեալը վերյիշուեցաւ՝ մասնակցութեամբ իր անուանակից թոռան։

ՊԱՊԷՍԵԱՆԻ «ՀԱՆՐԱԳԻՏԱԿ»Ը

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Այ­սօր, երբ հա­մա­ցան­ցա­յին ո­րո­նո­ղա­կան հա­մա­կար­գե­րը լե­ցուն են զա­նա­զան նիւ­թե­րով, տե­ղե­կա­տուու­թիւն հա­ղոր­դող զա­նա­զան կայ­քէ­ջե­րով, կան տա­կա­ւին գիր­քեր, ո­րոնք կը շա­րու­նա­կեն մնալ սե­ղա­նի վրայ եւ մրցա­կից ըլ­լալ հա­մա­ցան­ցի անսպառ շտե­մա­րան­նե­րուն:
Այդ գիր­քե­րէն է 1922 թուա­կա­նին Պոլ­սոյ մէջ լոյս տե­սած «Հան­րա­գի­տա­կ­»ը՝ հե­ղի­նա­կու­թեամբ քար­տէ­սա­գիր Յով­հան­նէս Պա­պէ­սեա­նի, որ հե­ղի­նակն է նաեւ «Հայ ատ­լա­ս­»ին:

ՀԱՅ ՄԵԾ ՅՕՐԻՆՈՂՆԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ ԳԻՐՔ

Mc2 հրատարակչութիւնը վերջերս լոյս ընծայած է «Musikimize Renk Katanlar» անուանեալ գիրքը, որու հեղինակն է Ահմէտ Ֆեւզի Օքէր։ Այս գիրքը ձօնուած է հայ յօրինողներու, որոնց մասին տրուած են կենսագրական տեղեկութիւններ։

ԱՐՏԱՍՈՎՈՐ ՈՒ ՊԱՏՈՒԱԿԱՆ ՀԻՒՐ

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Մեծ լեզուաբանի անուանակից թոռը յառաջիկայ շաբաթ առաջին անգամ պիտի այցելէ Իսթանպուլ:
Հրաչեայ Աճառեան այժմէն ոգեւորուած է՝ Սամաթիոյ մէջ իր նախնիներու բնակարանը տեսնելու սպասումով:

bgst ՀՐԱՏԱՐԱԿԵՑ ԳԷՈՐԳ ՊԱՐՏԱՔՃԵԱՆԻ՝ ՅԱԿՈԲ ՊԱՐՈՆԵԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ԹԵԶԻ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

«Պողազիչի» գեղարուեստից խումբը (bgst) վերջերս հրատարակած է անմահ երգիծաբան Յակոբ Պարոնեանի վերաբերեալ գիրք մը։ «Sivri Dilli Dâhi: Hagop Baronyan'ın Siyasi ve Toplumsal Hicvi» կը կոչուի այս գիրքը, որ պատրաստուած է սփիւռքահայ յայտնի մտաւորական Փրոֆ. Գէորգ Պարտաքճեանի հետազօտութեան հիման վրայ։

ՊՏՈՅՏ ՄԸ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՓԻՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԵԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԷՆ ՆԵՐՍ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայաշխարհի մէջ օր ըստ օրէ կ՚աճի թուային գրադարաններուն քանակը: Ամէն օր հայ գրականութեան, պատմութեան եւ մամուլի բազմահազար էջեր կը թուայնացուին եւ կը տեղադրուին համացանցի մէջ՝ գիրքն ու թերթը աւելի հասանելի դարձնելով ընթերցողին:

Էջեր