Ընկերա-մշակութային

ՎԱԳՐԵՐԸ՝ ՏԱՍՆ ՕՐ ՎԵՐՋ

ԶԱՔԱՐԻԱ ԹԱՄԷՐ
Արաբերէնէ թարգմանեց՝
ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

Անտառները հեռացան վանդակին մէջ բանտարկուած վագրին քովէն, բայց ան չկրցաւ մոռնալ զանոնք, բարկացած նայուածքը սեւեռեց իր վանդակին շուրջը դեգերող մարդոց, որոնք հետաքրքիր եւ անվախ աչքերով կը հետեւէին իրեն եւ անոնցմէ մէկը կը խօսէր հանդարտ եւ հրամայական շեշտով.

ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐԺԷՔՆԵՐ

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ճարտարագէտ Ռաֆֆի Քորթոշեան ծնած է Սուրիոյ Հալէպ քաղաքը՝ 1979 թուականին։ Արմատներով Խարբերդի Եղէգի գիւղէն է: 1990 թուականին աւարտած է Ազգային Հայկազեան վարժարանը, իսկ 1996 թուականին՝ Քարէն Եփփէ Ազգային ճեմարանը:

ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԸ՝ ԱՂՕԹԵԼՈՒ ՕՐ

ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Ո՛չ թէ գունագեղ տօնակատարութիւն, ուր չհնչեց Արցախին նուիրուած ո՛չ մէկ երգ եւ ոչ մէկ հոգեթովիչ խօսք, այլ ազգովի ապաշխարութիւն: Սեպտեմբերի 21-ը, դիտաւորեալ շրջած են. ժամացոյցը հակառակը դառնալ սկսած է, սակայն բոլորը կոյր են ու խուլ՝ նշմարող չկայ:

30-ԱՄԵԱՅ ՍԱՅԹԱՔՈՒՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀ

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայաստանի անկախութեան 30-ամեակը կը դիմաւորենք հակասական զգացողութիւններով: Մէկ կողմէ յատկանշական յոբելեանը նշելու գայթակղութիւնը կը տիրէ, միւս կողմէ կայ այրող միամեայ վէրքը, որ կը մխայ հայոց սիրտին վրայ:

ԼԵՒ ԹՈԼՍԹՈՅ՝ ԸՆԴԴԷՄ ԲՌՆՈՒԹԵԱՆ

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Քորոնաժահրի համաճարակով պայմանաւորուած սահմանափակումներու շրջանի առաջին ամիսներուն տուներու մէջ կալանաւորուած մարդոց մեծ մասը ընկղմած էին մխիթարական ոչ-աւանդական միջոցներու մէջ. ինչպէս՝ հաց թխել, տնային պայմաններով մարզանք ընել կամ Լեւ Թոլսթոյի շուրջ 1200 էջնոց «Պատերազմ եւ խաղաղութիւն» գիրքը կարդալ…

«ՔՈՒԼԻՍ»Ի ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ 75-ԱՄԵԱԿ

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

«Քուլիս» գրական եւ գեղարուեստական պատկերազարդ հանդէսը, 75 տարի առաջ հիմնուելով Պոլիս եւ ճիշդ յիսուն տարի (1946-1999թթ.) անխափան հրատարակուելով՝ իր անփոխարինելի տեղը ապահոված է հայ մամուլի պատմութեան «ոսկեայ» մատեաններուն մէջ:

«ՎԱՐՁՈՒ ՈՒՐԱԽՈՒԹԻՒՆ»

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Վահրամ Մավեանի մէկ գրութեան վերնագիրն է, իբր այդ ալ այս գրութեան վերնագիրը չակերտներու մէջ առած եմ: Վերնագիր մը, որ ինչպէս իմ, կրնայ նաեւ շատ մը ընթերցողներու մօտ զարմանք յառաջացնէ եւ հազար ու մէկ հարցումներու դուռ բանայ:

ՈՐՈՏՈՒՄԸ

ԶԱՔԱՐԻԱ ԹԱՄԷՐ
Արաբերէնէ թարգմանեց՝
ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

Ամպերը առտու դպրոց չեն երթար, ես ալ արեւին հրամայեցի, որ չծագի, բայց ան ինծի չհնազանդեցաւ. որոշեցի իրմէ վրէժ լուծել, երբ ան իր (շողերը) երկնցուցած էր:

Էջեր