Ընկերա-մշակութային

Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ (Դ.)

Աշխատասիրեց՝ 
Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ 

- Ի՞նչ կը նշա­նա­կէ պատ­րաս­տու­թիւն։
- Պատ­րաս­տու­թիւ­նը պա­տա­րա­գիչ ան­ձին պատ­րաս­տու­թիւնն է, որ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ յա­տուկ ա­ղօթք­նե­րով եւ յա­տուկ զգես­տա­ւո­րու­մով, ա­ւան­դա­տան մէջ, առ­հա­սա­րակ ժո­ղո­վուր­դին աչ­քէն հե­ռու:

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՓԻՒՌՔԻ ՆՈՐԱՆՇԱՆԱԿ ՆԱԽԱՐԱՐ ՄԽԻԹԱՐ ՀԱՅՐԱՊԵՏԵԱՆԻ ՀԵՏ

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հա­յաս­տա­նի նո­րա­կազմ կա­ռա­վա­րու­թեան մէջ Սփիւռ­քի նա­խա­րար Մխի­թար Հայ­րա­պե­տեան ա­մե­նէն ե­րի­տա­սարդն է: Ան մասնագիտութեամբ արեւելագէտ է՝ թրքագէտ: 2007-2011 թուականներուն աւարտած է Երեւանի Պետական համալսարանի Արեւելագիտութեան բաժինը, 2011-2013 թուականներուն՝ նոյն բաժնի մագիստրոսութիւնը:

ՊՈԼՍԱՀԱՅ ԳԻՏՆԱԿԱՆՈՒՀԻԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԻՒՆԸ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Կարելի է միայն հպարտութեամբ երեւակայել անցած դարու 1930-ականներէն մինչեւ 1970-ականներու միջազգային գիտական միջավայրը, ուր, իբրեւ անզուգական գիտնական, գործած է հայուհի Սիրարփի Տէր-Ներսէսեան, հարստացնելով բիւզանդագիտութիւնը իր բեղուն գործունէութեամբ, միաժամանակ մեծ ներդրում ունենալով հայագիտութեան մէջ, դառնալով հայկական մանրանկարչութեան նուիրեալ հետազօտողներէն:

ԹՐՔԱՀԱՅ ՈՒՍՈՒՑՉԱՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԵԱՄԲ ԱՆՄՈՌԱՆԱԼԻ ՊՏՈՅՏ՝ ԴԷՊԻ ՊԱՐՏԻԶԱԿ

Թրքահայ ուսուցչաց միութեան վարչութեան նախաձեռնութեամբ շաբաթավերջին կազմակերպուեցաւ մեր կրթական մշակներուն աւանդական պտոյտը։ Այս տարի ծրագրուած էր յատկանշական պտոյտ մը, որ տարբեր էր սովորականներէն։

«ՀԱՍԿԱՔԱՂ». ՄԻՀՐԱՆ ԹՈՒՄԱՃԱՆԸ՝ ՆՈՐՈՎԻ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Երեւանի «Կոմիտաս» թանգարան-հիմնարկի յարկին տակ բացուած է ցուցահանդէս մը՝ «Հասկաքաղ» խորագրով, որ նուիրուած է հայ երաժիշտ, ազգագրագէտ, Կոմիտասի նշանաւոր աշակերտներէն Միհրան Թումաճանին:

ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԿԷՏԸ…

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Լուսինէ Յովհաննիսեան լրագրող, հրապարակախօս է: Հայաստանի անկախութեան առաջին տարիներուն, աշխոյժ լրագրողական գործունէութիւն ունեցած է այդ տարիներուն լոյս տեսած «Անկախութիւն», «ԱՐ», «Շրջան», «Այժմ» շաբաթաթերթերուն մէջ:

Էջեր