Ընկերա-մշակութային

ԵՍԱՅԻ ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԻՒՆ (Բ.)

Աշխատասիրեց՝
Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

42. Գլուխ
Այս գլու­խը մար­գա­րէու­թիւնն է խոս­տա­ցուած Մե­սիա­յին, որ պի­տի գայ։ Ե­սա­յի զայն կ՚ա­նուա­նէ Տի­րոջ Ծա­ռան։ Այս­տեղ եւս պատ­գամ է, որ Աս­տուծ­մէ ժո­ղո­վուր­դին կը փո­խան­ցուի, մխի­թա­րա­կան խօս­քեր, խոս­տում­ներ, ինչ­պէս նաեւ ար­տա­յայ­տու­թիւն­ներ։

ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏԸ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

Հարուած մը քարին՝ անշունչին, բայց այնպիսին, որ կարծես շնչաւորի մը ուղղուած ըլլայ: Աչքերէն կրակ կը հոսի, ներսի հուրը այրած է կարծես դէմքին մաշկն իսկ, որ կարմրած, ճառագայթներուն հուրէն այրածի մը կը նմանի. խանձում մըն է ինքնին, ներքին այրում մըն է, որ կը թափի դուրս հարուածներով հաւասար, անհաւասար ու մոլորուն:

ՊՈԼՍԱՀԱՅ ԲԺԻՇԿԻՆ ԲԱՐԵՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆ ՈՒ ՄԱՀԸ՝ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՄԷՋ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Միացեալ Նահանգներու մէջ բժիշկները արգիլած էին Տքթ. Ճոն (Յովհաննէս) Օյունճեանին՝ օդանաւ բարձրանալ: Տարիքը այլեւս յառաջացած էր, ծերունական հիւանդութիւնները՝ սրած:

15-ԱՄԵԱՅ ՓԱՌԱՏՕՆԻՆ ԱՅՍ ՏԱՐՈՒԱՆ ԳՈՅՆԵՐԸ…

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայաստանի մէջ այս տարի բաւական կանուխ սկսած եւ երկար տեւած յուլիսեան խեղդող տապը չխանգարեց, որ «Ոսկէ ծիրան» շարժանկարի միջազգային փառատօնը ընթանայ իր ժամանակացոյցին համապատասխան՝ հետաքրքրական եւ վառ հիւրերով, բազմազան ձեռնարկներով, ցուցահանդէսներով, հանդիպումներով, որոնք նաեւ ամփոփեցին «Ոսկէ ծիրան»ի տանհինգ տարուան պատմութիւնը:

Սպա­սե­լով Գա­լիք Գի­տա­ժո­ղով­նե­րուն

ԱԶԱՏՈՒՀԻ ՍԻՄՈՆԵԱՆ

Հայկական Սփիւռքի ուսումնասիրութեան կեդրոնը Հայկազեան համալսարանէն ներս իր ստեղծումէն ի վեր իր աշխատանքի կիզակէտը դարձուցած է միջինարեւելեան երկիրներու մէջ բնակութիւն հաստատած հայ համայնքներու պատմական, ընկերային, քաղաքական, կրթական եւ մշակութային կեանքի արտացոլումն ու ուսումնասիրութիւնը:

ԵՍԱՅԻ ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԻՒՆ (Ա.)

Աշխատասիրեց՝
ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Եսային Ամոս մարգարէի որդին էր: Ան աստուածաշնչեան չորս մեծ մարգարէներէն առաջինն է: Այս մարգարէները այսպէս կը կոչուին ծաւալով աւելի մեծ գրքեր ունենալնուն համար, քան՝ մնացած տասներկու մարգարէները:

ԿԱՐԷՆ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Երուսաղէմի Հին քաղաքի պատերուն մէջ բացուած ութ դարպասներէն մէկն է Եաֆայի դարպասները, ինչ որ քրիստոնէական ու հայկական թաղամասերու գլխաւոր դարպասը կը նկատուի: Եաֆայի դարպասներէն ոչ հեռու, Երուսաղէմի մուտքին մօտ, կը գտնուի Դաւիթի աշտարակը՝ հին միջնաբերդը, որ կառուցուած է Ն. Ք. 2-րդ դարուն՝ Հին քաղաքին պաշտպանութեան եւ ռազմավարական թոյլ վայրերուն ամրացման նպատակով, այնուհետեւ քանդուած եւ վերակառուցուած է զանազան նուաճողներու կողմէ։

ՉԱՐԻ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԴԷՄ, ԻՆՉ ՏԵՍՔՈՎ ԵՒ ԳՈՅՆՈՎ ԱԼ ԸԼԼԱՅ, ՊԷՏՔ Է ՎԵՐՋ ԳՏՆԷ

Պատրաստեցին՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ եւ ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձութիւնները կը շարունակեն լարուածութեան մէջ պահել հաւատացեալները ո՛չ միայն Հայաստանի մէջ, այլեւ՝ Հայաստանէն դուրս։
Զանազան համայնքերէն, հոգեւոր եւ ոչ-հոգեւոր դասերու ներկայացուցիչներ, զարմանք կը յայտնեն, թէ ինչո՞ւ պետութիւնը չի միջամտեր տեղի ունեցածին եւ ինչպէ՛ս կարելի է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի դիւանատան մէջ օրեր առաջ տեղի ունեցած տխուր միջադէպէն ետք ալ ի ցոյց չդրուի մօտեցում մը՝ պետական մարմիններուն կողմէ։ 

Էջեր