Ընկերա-մշակութային

ՄԻՍԱՔ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ՝ ՀՐԱՉԵԱՅ ԱՃԱՌԵԱՆԻ ՅՈՒՇԵՐՈՒՆ ՄԷՋ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Մեծանուն գիտնական Հրաչեայ Աճառեանի յուշագրութիւնը ուսումնասիրելու ժամանակ անդրադարձանք մանաւանդ Պոլսոյ իր դպրոցական կրթութեան դրուագներուն: Այս անգամ յուշագրութեան մէջ հանդիպեցանք ուշագրաւ դրուագի մը, երբ Աճառեան կը պատմէ Կեդրոնականի աւարտական քննութեան մասին:

​ԱՆՀԱԿԱԿՇՌԵԼԻ ՈՒԺԻՆ ՈՒԺԸ - 2 -

ՊԻԱՆ­ՔԱ ՍԱ­ՐԸԱՍ­ԼԱՆ

Երջանկութեամբ, խաղաղութեամբ ապրելու համար որքա՜ն խոչընդոտներ, որքա՜ն նեղութիւններ կը ներկայանան մարդուն առջեւ։ Այս երեւոյթի պատճառը յաճախ կ՚ըլլայ մարդը՝ ինքն իր արարքներով, մտածողութեամբ։

 

ԳԱՐԵԳԻՆ Ա. ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ՀԱՅՐԱՊԵՏ (27 Օգոստոս 1932 – 29 Յունիս 1999)

Պատրաստեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

29 յունիս 1999 թուականին այս աշխարհին իր աչքերը յաւէտ փակեց վերջին հարիւրամեակի հայոց պատմութեան նշանաւոր դէմքերէն, մեծագոյն հոգեւորականներէն ու աստուածաբաններէն մէկը՝ գրջանկայիշատակ Գարեգին Ա. Քէսապցի Ամենայն Հայոց Հայրապետը:

ՊԱՄ, ԵՐԵՒԱՆ, ՊԱՄ (30)

ԵՐԱՄ

Այդպէս թարմացած, դէմքին յայտնուած արեւը իբր նուէր ընդունած, դուրս եկաւ Նորան իրենց բակէն, սկսաւ քալել Սարեան փողոցի մայթով։ Զանայի հետ ժամադրուած էին ժամը չորսին, Մաշտոցի պուրակին մէջ։ Ձեռքը տարաւ ետեւ, մէջքէն կախուած թեթեւ պայուսակին. շօշափեց զայն, ստուգեց` տետրը առե՞ր էր. առեր էր։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ ԱԼԻՇԱՆԵԱՆ ՕՐԵ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայ մտքի հսկաներէն մէկուն՝ Ղեւոնդ Ալիշանի ծննդեան 200-ամեակը Հայաստանի մէջ այս օրերուն կը նշուի անսովոր պայմաններու տակ: Անցեալ տարի մեծ հայուն յոբելեանը նշելու մեծածաւալ ծրագիրներ կազմուած էին, բայց համավարակը գլխիվայր շրջած է ո՛չ միայն այս, այլեւ՝ շատ ուրիշ ձեռնարկներ:

ՆՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ…

ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Ահաւասիկ, սկսաւ Հայասատանի նորընտիր նախագահի երկար սպասուած ելոյթը: Ազգաբնակչութիւնը շունչը բռնած գամուած էր հեռուստացոյցի դիմաց: Մինչ այդ, ամէն պատէ ներս լսելի էին քչփչոցներ, փսփսուքներ. ամէն մարդ կը փորձէր կանխագուշակել այս պատմական ելոյթի բովանդակութիւնը.

ՀՐԱՉԵԱՅ ԱՃԱՌԵԱՆԸ՝ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՍԱՆ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Պոլսեցի մեծ լեզուաբան, հայագէտ եւ մտաւորական Հրաչեայ Աճառեան իր յուշերուն մէջ բաժին մը յատկացուցած է Պոլսոյ Կեդրոնական վարժարանի ուսումնառութեան տարիներուն:

«ԱՆՀԱԿԱԿՇՌԵԼԻ ՈՒԺ»ԻՆ ՈՒԺԸ - 1 -

ՊԻԱՆ­ՔԱ ՍԱ­ՐԸԱՍ­ԼԱՆ

Մարդկութեան սրընթաց զարգացման ներկայ դարուն յաճախ ականատես կ՚ըլլանք այնպիսի ցաւալի դէպքերու, իրադարձութիւններու, որոնք մեզ յուսահատութեան կը մատեն՝ մարդ արարածի բարեփոխման եւ անոր ապագայի մասին։

Էջեր