Հարթակ

ԻՐԱՆ ՊԻՏԻ ՉՏԱՊԱԼԻ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Արմակեթոն, կամ «Իրանը պատժելու օրերը հասան»… Ահա՛, այս բառերով կը նկարագրէին  ամերիկացի պատասխանատուներ Իրանի դէմ գործադրուող պատժամիջոցները։ Իր կարգին, Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ, որ գործի կը լծէր իր Դուիթըրի էջը, կը տեղադրէր իր պատկերը եւ փորձելով ներկայացնել ընդհանուր իրավիճակը՝ կը փորձէր ցոյց տալ պատիժներուն «ուժ»ը։

ԽՐԻՄԵԱՆ ՀԱՅՐԻԿ. ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ՀՈՎՈՒԱՊԵՏԸ

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Նոյեմբեր 10-ին կ՚ոգեկոչենք հայ ժողովուրդի «Երկաթէ Շերեփ» պատգամած անմոռանալի ՀԱՅՐԻԿին՝ վանեցի Խրիմեան Մկրտիչ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի (1820-1907) վախճանումը։
Կ՚ոգեկոչենք յիշատակը Ամենայն Հայոց Հովուապետին, որ իր հօտը առաջնորդեց պատմականօրէն ծայր աստիճան բախտորոշ ժամանակաշրջանի մը մէջ՝ մէկ ձեռքին հայու հաւատքին Խաչը բարձր բռնած, միւս ձեռքին ալ հայու իրաւունքին ու արդարութեան ձեռքբերման «Երկաթէ Շերեփ»ը։

ՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ ԼԵԿՕ՞

Պատրաստեց՝ ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Մարդիկ զանազան պատճառներով, մանաւանդ վերջին տասնամեակներուն, ճնշուած եւ ընկճուած են: Ձերբազատելու համար զանազան միջոցներ ու ձեւեր կը փնտռուին: Բրիտանական «Տէյլի Մէյլ» թերթը այս առընչութեամբ վերջերս հրապարակած է հետաքրքրական յօդուած մը: Ընկերային ցանցերուն մէջ նոյնպէս կան չափահասներու կարծիքներ:

Տ. ՎԱԶԳԷՆ ԱՐՔ. ՄԻՐԶԱԽԱՆԵԱՆ. «ԵՍ ԱՒԵԼԻ ՔԱՆ ՎՍՏԱՀ ԵՄ, ԹԷ ՄԵՐ ՈՒՆԵՑԱԾ ԲՈԼՈՐ ԴԺՈՒԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ՊԻՏԻ ՀԱՐԹՈՒԻՆ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Միշտ պատրաստակամ։ Այս բառերով կրնամ նկարագրել Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Տ. Վազգէն Արք. Միրզախանեանը։ Թիֆլիզի դարաւոր առաջնորդութիւնը հովուող սրբազան հայրը՝ հակառակ իր բազմազբաղ վիճակին, միշտ ալ պատրաստակամ եղած է պատասխանելու մեր հարցումներուն։

ԱՐԳԻԼԵ՞Լ, ԹԷ՞ ԼՈՒԾԵԼ

Պատրաստեց՝ ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Ներկայիս համաշխարհային ամենէն տիրական տագնապը գաղթն է: Մարդիկ ապահովական, տնտեսական եւ ընկերային պատճառներով դժգոհ իրենց բնակած երկրէն կամ հայրենիքէն, աւելի բարգաւաճ եւ անվտանգ կեանքի մը ձգտումով, բոլոր դժուարութիւններն ու վտանգները անտեսելով, կը փորձեն արտագաղթել՝ շատ յաճախ ապօրինի մուտք գործելով զիրենք մերժող երկիրներ:

ԱՇԽԱՐՀԸ ՄԻՔՐՈՔԱՆԴԱԿՈՎ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

Պապն ու թոռը կողք կողքի են, թոռը ակնապիշ կը հետեւի պապիկին ձեռքի շարժումներուն, որ այնքան զգուշօրէն կը հարուածէ մանրադիտակէն դիտելով իր քանդակը, բան մը, որ անկարելի է անզէն աչքերով տեսնել... Ու այդ պահէն ի վեր փոխանցում մը տեղի կ՚ունենայ, արեան ու կէնին ճամբով փոխանցուածն է, որ կեանք կ՚առնէ, ջերմ ու մտերմիկ ցանկութիւն մը կը գծէ մանուկին ներաշխարհին մէջ, ցանկութիւն նոյնին նմանը ստեղծելու, նոյն ձեւով ստեղծագործելու:

ԱՂՕԹՔ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

«Եւ թոյլ մի՛ տար, որ փորձութեան մէջ իյնանք. այլ մեզ չարէն ազատէ՛»:
Նախորդ գրութեամբ փորձեցինք տեսնել, թէ Աստուածաշունչը ի՞նչ կ՚ըսէ փորձութեան մասին եւ քանի մը մէջբերումներ կատարեցինք, տալով որոշակի բացատրութիւններ մէջբերուած համարներուն վերաբերեալ:

 

«ԱՅՐԱԾ ՍՐՏԻ ՄԽԻԹԱՐԱՆՔ…»

Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ 

Հրապարակի վրայ բաւականաչափ աճ սկսած է արձանագրել ճարտասան ու «փիլիսոփայ» մարդոց թիւը։ Հազիւ երեւոյթ մը կամ միջադէպ մը պատահած, ընդհուպ պատրաստաբաններ ու կոկոզաբաններ կը սկսին զանազան «մեկնաբանութիւն»ներ կատարել իրենց իսկ չհասկցած նիւթին կամ խնդրոյ առարկայ անձին շուրջ՝ իրենց այրած սիրտը մխիթարելու եւ հանգստացնելու համար։

«ՈՒՍՈՒՄՆ ՊԱՐՏՈՒՑ»

Աշխատասիրեց՝ 
ԵՏՐՈՍ Ս. ՇԱՆՇԵԱՆՑ,
Արդի աշխարհաբարի վերածեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

«Շնութիւն մի՛ ըներ» (Ելք 20.14)
Այս պատուիրանով Աստուած կ՚արգիլէ շնութիւն ընելը, որ կորսնցնել է այն հաւատարմութիւնը, որ այր ու կին խոստացած էին սուրբ եւ անխախտ պահել՝ ուխտելով ամուսնութեան սուրբ կապով:

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՆՈՐ ԷՋ ՊԻՏԻ ԲԱՆԱ՞Յ ՄԻԱՑԵԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ ՀԵՏ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Պաշ­տօ­նա­կան Ե­րե­ւա­նը դրա­կան շեշ­տադ­րում­նե­րով «ճա­նա­պար­հեց» Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու նա­խա­գահ Տա­նըլ Թրամ­փի ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թեան հար­ցե­րու գլխա­ւոր խորհր­դա­կան Ճոն Պոլ­թը­նը։
Ճիշդ է, որ այ­ցե­լու­թիւ­նը եւ ա­նոր ըն­թաց­քին Պոլ­թը­նի կա­տա­րած «մեղ­մա­սած» անս­պա­սե­լի յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րը դար­ձան ներ­քին քա­ղա­քա­կան օ­րա­կար­գի սպառ­ման հիմ­նա­կան նիւ­թեր։

Էջեր