Հարթակ

ՍՈՉԻԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ԻՏԼԻՊԻ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Սուրիոյ օրակարգին մէջ կարեւորագոյն տեղ զբաղեցուցած հարցը կը վերաբերի Իտլիպ նահանգին։ Վերջին երեք շաբաթներուն ընթացքին տեղի ունեցած խմորումներէն ետք Սուրիոյ կառավարութեան ու անոր մօտիկ դաշնակիցներուն համար խնդիր դրուած էր ռազմական ամէն տեսակի միջոցներու դիմել՝ նպատակ ունենալով Իտլիպը ազատագրել այդ շրջանին մէջ եղող արմատական տարրերէ, որոնց մէկ տոկոսը կը համարուի Անգարայի համար կարեւոր հատուած մը։

ԱՌԱՆՑ ԱՂԲԻ ԱՊՐՈՂ ՇՈՂԵՐ ԱՂԱԲԷԿԵԱՆ

Արեւմտահայերէնի վերածեց՝ ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Հայաստանի նման երկիրներու մէջ, ուր աղբի վերամշակում գրեթէ չկայ, դժուար է բնապահպանօրէն ճիշդ ապրիլ… սակայն անհնարին չէ։ Հնարը գտած է նաեւ Շողեր Աղաբէկեան։ Անոր ընտանիքին մէջ աղբը հնարաւորինս քիչ տունէն դուրս կը հանեն։

ԳԱՆԱՏԱՀԱՅ ԹԵՄԸ

ՏՔԹ. ԶԱ­ՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐ­ԶՈՒ­ՄԱ­ՆԵԱՆ

Ստորեւ հրատարակուած յօդուածին հեղինակը՝ Տքթ. Զաւէն Ա. Քհնյ. Արզումանեան՝ ծանօթ է մեր ազգային-եկեղեցական կեանքին պատմութեան մասին ունեցած իր բացառիկ հմտութեամբ։ Ան մօտէն ծանօթ է Գանատահայ թեմին, ուր մօտ երեք տարիներ պաշտօնավարած է որպէս առաջնորդական փոխանորդ եւ նաեւ ան հոն ունի ընտանեկան եւ բարեկամական սերտ կապեր։

ՀԱՄԲԻԿ ՍԱՐԱՖԵԱՆ. «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ ՏԻՐՈՂ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒԹԻՒՆԸ ԿԱՐԵԼԻ Է ԲՆՈՐՈՇԵԼ ԵՐԿՈՒ ԲԱՌՈՎ՝ ԼԱՒԱՏԵՍԱԿԱՆ ԵՒ ՍՊԱՍՈՂԱԿԱՆ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Սոցիալ դեմոկրատ հնչակեան (ՍԴՀ) կուսակցութեան ատենապետ Համբիկ Սարաֆեան կը պատասխանէ ԺԱՄԱՆԱԿ-ի հարցումներուն։

ԱՆԿԱԽԱՑՈՒՄ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

-Բա­րե՜ւ, Ա­նի: Ինչ­պէ՞ս ես: Դեռ նոյն տո՞ւ­նը կը բնա­կիք:
Սա­յաթ Նո­վա պո­ղո­տա­յին վրայ ա­նակն­կալ հան­դիպ­ման մը մի­ջո­ցին կ՚ը­սէ դա­սըն­կերս, որ պա­տե­րազ­մի պատ­ճա­ռով հոս փո­խադ­րը-ւող­նե­րու փա­ղան­գին կը պատ­կա­նի:

Անդրէաս Արծրունի Հայ Մեծ Գիտնականը. Երկրաբան, Հանքագէտ Եւ Մետաղագէտ

Ն. ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

10 սեպտեմբերին, 120 տարի առաջ, 51 տարեկանին Գերմանիոյ Հոհենհոնոֆ քաղաքին մէջ մահացաւ հայոց հինաւուրց Արծրունի տոհմին վերջին շառաւիղներէն Անդրէաս Երեմիայի Արծրունի (1847-1898):

ԱՂՕԹՔ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

«Թող կատարուի Քու կամքդ, ինչպէս որ երկինքի մէջ՝ այնպէս ալ երկրի վրայ»:
բ) Երկինքին մէջ որո՞նք են Հօր Աստուծոյ կամքը կատարողները:
Այս խնդրանքին մէջ Տէրը կը սորվեցնէ մեզի Աստուծոյ կամքին կատարումը երկրի վրայ ինչպէս որ երկինքի մէջ: Այստեղ հարցումը, որ կու գայ իւրաքանչիւր հաւատացեալի միտքին մէջ, այն է, թէ երկինքին մէջ որո՞նք են Հօր Աստուծոյ կամքը կատարողները: 

ՍԻՐԷ՛, ԲԱՅՑ ԻՆՔՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆԴ ՄԷԿ ԿՈՂՄ ԴԻՐ

Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

Շատերու համար ժամանակավրէպ եւ նոյնիսկ այլեւս անիրագործելի թուացող այս խորագիրը գլխաւոր բանալիներէն մին է, որուն միջոցաւ կրնաս խաղաղութիւն կոչուած գանձատան դուռը բանալ եւ անոր հարստութիւններով լիացնել ընդհանուր մարդկութիւնը։ Ներկայ դարը այնքան զարգացած է, որ մարդիկ կեանքի ամէն բնական երեւոյթ կնճռոտած են, բարդացուցած ու մոռացութեան տուած։ Անոնք իրենց փոխյարաբերութիւնը հիմնած են միայն շահի ու շահագործութեան վրայ։

«ՈՒՍՈՒՄՆ ՊԱՐՏՈՒՑ»

Աշխատասիրեց՝ ՊԵՏՐՈՍ Ս. ՇԱՆՇԵԱՆՑ
Արդի աշխարհաբարի վերածեց՝ ՎԱ­ՐԱՆԴ ՔՈՐԹ­ՄՈ­ՍԵԱՆ

Բարեկամութիւնը մեր վարքին եւ երջանկութեան վրայ մեծ ազդեցութիւն ունի, ուստի մենք մեր բարեկամներուն մէջ պէտք չէ [միայն] բնական համակրութիւն եւ պատրաստակամ ծառայութիւն փնտռենք, այլ՝ առաւելաբար պարտաւոր ենք լուսաւորուած միտք, առողջ դատողութիւն, ճշմարիտ հաւատք եւ առաքինութեան ունակութիւն փնտռենք. «Բնաւ անհաւատներուն լծակից մի՛ ըլլաք։

ՇԱԲԱԹՕՐԵԱՅ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ՝ ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ԹԵՄԷՆ ՆԵՐՍ

Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

«Ե­կե­ղե­ցին յա­րա­տե­ւօ­րէն զար­գա­ցում ապ­րող մեծ ըն­տա­նիք մըն է, ուր բո­լորս միա­սին կ՚աշ­խա­տինք քով-քո­վի գա­լով՝ մեր մէջ գտնե­լու քրիս­տո­նէա­կան մեր նը-կա­րա­գի­րը, սոր­վե­լու մեր Ե­կե­ղեց­ւոյ պատ­մու­թիւ­նը, հասկ­նա­լու մեր Ս. Պա­տա­րա­գի խոր­հուր­դը եւ դառ­նա­լու հո­գե­ւոր տա­ճա­րը նիւ­թա­կան շէն­քին մէջ»։ 
Հայ Ե­կե­ղե­ցին քրիոս­տո­նէա­կան վար­դա­պե­տու­թեան եւ դա­ւա­նան­քին բնօր­րա­նը ըլ­լա­լով՝ է՛ նաեւ հայ մշա­կոյ­թի եւ հա­յա­պահ­պան­ման օ­ճա­խը։

Էջեր