Հարթակ

ԺԻՐԱՅՐ ՔԷՉԷՃԵԱՆ. «ՉԵՄ ՈՒԶԵՐ, ՈՐ ՆԱԽԱՊԱՏԵՐԱԶՄԵԱՆ ՀԱԼԷՊԻ ՊԱՏԿԵՐԸ ԱՂԱՒԱՂՈՒԻ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Հա­լէ­պա­հա­յե­րուն յայտ­նի, սի­րուած եւ յար­գուած ա­նուն մըն է Ժի­րայր Քէ­չէ­ճեա­ն:
Նա­խա­պա­տե­րազ­մեան Հա­լէ­պի մէջ զա­նա­զան ա­ռիթ­նե­րով ձեռ­նարկ­նե­րու կամ տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քին ան իր պա­րա­խում­բով, իր ներ­կա­յու­թեամբ եւ պա­րա­րուես­տի հան­դէպ իր նուի­րու­մով յա­ջո­ղած էր դառ­նալ հայ գա­ղու­թի սի­րուած ա­րուես­տա­գէտ­նե­րէն մէ­կը:

Դրուագներ՝ անձնական փորձառութենէս

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

1972 թուա­կա­նի աշ­նան գա­ցի Սէու­տա­կան Ա­րա­բիոյ Տահ­րան քա­ղա­քը, աշ­խա­տե­լու Ա­րամ­քօ ըն­կե­րու­թեան մէջ, որ­պէս անգ­լե­րէն լե­զուի ու­սու­ցիչ։
Դա­սա­ւան­դու­թեանց չսկսած, պէտք էր մաս­նակ­ցէինք եր­կու օ­րուայ տե­ւո­ղու­թեամբ գու­մա­րուած կողմ­նո­րոշ­ման (orientation) յա­տուկ նիս­տե­րու։ 

ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐԸ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

-Ո՞ւմ արձանն է, մա՛մ,- կը հարցնէ ձագուկ մը Մատենադարանի անցքերէն մէկուն մէջ բազմած պատմահօր պրոնզեայ արձանին ակնարկելով:
-Մովսէս Խորենացու արձանն է, բալէս, նա է առաջին անգամ գրել մեր պատմութիւնը:

ԱՐԱ ՃՈՒՀԱՐԵԱՆ. «ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԻՆ ԳԻՐԸ ԱՆՈՐ ՆԿԱՐԱԳՐԻՆ ՆՄԱՆ ԱՆՓՈՓՈԽ Է»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Սփիւռքի արդի գրականութեան յայտնի անուններէն է Արա Ճուհարեան։ Ան ծնած է Հալէպ եւ անցնող տարիներուն աշխատանքի բերումով հաստատուած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու մէջ (ուր գործած է, որպէս ճարտարապետ)։

ԱԶԱՏԱՄՏՈՒԹԻ՞ՒՆ, ԹԷ՞ ՍՏՐԿԱՄՏՈՒԹԻՒՆ

ՎԱ­ՐԱՆԴ ՔՈՐԹ­ՄՈ­ՍԵԱՆ

Այսօրուան մեր ընկերութիւնը բաժնուած է երկու հսկայ հակադիր խումբերու: Եթէ փորձենք այդ խումբերուն անուն մը տալ, հետեւեալը կ՚ունենանք. ազատամիտներ եւ պահպանողականներ (պահպանողականներուն մասին առանձին յօդուածով պիտի անդարադառնամ):

Ի՞ՆՉ ՀԱՐՑԵՐ ՈՒ ԱԿՆԿԱԼԻՔՆԵՐ ՈՒՆԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԱԾ ՍՈՒՐԻԱՀԱՅԵՐԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ի՞նչն է, որ ամենէն շատ կը մտահոգէ այն սուրիահայերը, որոնք հաստատուած են Հայաստանի մէջ։ Պատասխանը շատ պարզ է. առաջին հերթին բնակարան ունենալու հարց, իսկ երկրորդը՝ անշուշտ աշխատանքի հարց։ Երբ տուեալ անձը կը կարողանայ որեւէ ձեւով ձերբազատիլ վարձակալուած տունի մը մէջ բնակելու խնդրէն, ապա անոր առջեւ ծառացած հարցերու տրցակը կը սկսի քակուիլ, հետեւաբար նաեւ ան առիթ կ՚ունենայ վարելու աւելի կազմակերպուած կեանք մը։

«ՎՈ՞ՎԱ»

ՀՐԱԿ ՓԱՓԱԶԵԱՆ

Համշէնցիներու հետ առաջին շփումս վերացական էր՝ «Վովա» ձայնասկաւառակի միջոցով։ «Վովա»ն 2005 թուականին թողարկուած երաժշտական ալպոմ մըն է, որ կը պարունակէ տասներեք երգեր ու երկու պարային մեղեդիներ, բոլորն ալ համշէնական։ Ազգագրական երաժշտութեան լաւ օրինակ մըն է ան. թէ՛ լեզուն (մեծ մասամբ), թէ՛ քերթուածները, թէ՛ երաժշտութիւնը եւ թէ խումբին հիմնական երաժիշտները Համշէնէն սերած են։

ՅԱԿՈԲ ԱՅՆԹԱՊԼԵԱՆ. «ԱՄԵՆԱԿԱՐԵՒՈՐ ԱԶԴԱԿԸ ԱՅՆ Է, ՈՐ ՄԵՐ ԳԻՒՂԸ՝ ԱՅՆՃԱՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴԻՄԱԳԻԾ ՈՒՆԻ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Հայաստանէն դուրս գտնուող տիպական հայկական շունչ ունեցող գիւղերու շարքին է Այնճար հայկական աւանը։ Լիբանանեան Պեքաա հովիտին մօտ գտնուող եւ ութսուն տարուան կեանք ունեցող այս բնակավայրը կը յատկանշուի մի քանի ազդակներով, որոնց ամենէն յատկանշականն այն է, որ գիւղի ամբողջ բնակչութիւնը բնիկ մուսատաղցի է, եւ անոնք բոլորն ալ ցայսօր կը շարունակեն պահպանել ու ապրիլ իրենց տոհմիկ աւանդութիւններով։

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Գրաբարէ թարգմանեց՝ 
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Աւետարանիչը երբ Աստուծոյ Բանին ծնունդը ցոյց տուաւ, ատկէ ետք կ՚ըսէ ու ցոյց կու տայ անոր ներգործութիւնը, ըսելով.
Խօսք.- «Անով էր, որ Աստուած ամէն ինչ ստեղծեց» (Յհ 1.3):

ՆԿԱՐԻՉ ՀՐԱԶԴԱՆ ԹՈՔՄԱՃԵԱՆ. «ՀԱԼԷՊԻ «ԵՐԱԶ»Ը ՉԷ ԱՒԱՐՏԱԾ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Երկար տարիներ Հալէպի մէջ բնակած հայրենի նկարիչ Հրազդան Թոքմաճեան պատասխանեց ԺԱՄԱՆԱԿ-ի հարցումներուն։
-Պրն. Թոքմաճեան, երկար տարիներ Հալէպի մէջ գործելէ ետք, դուք վերադարձած է հայրենիք։ Այսօր, ի՞նչ յիշողութիւններ ձեզ կը կապեն Հալէպին:

Էջեր