Հարթակ

ՔԱՈՍԻՆ ՄԷՋ ՄՈԼՈՐՈՒԹԻՒՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Չկայ գոնէ մէ՛կ մարդ, որ ճիշդ թարգմանէ առկայ պայքարներուն բովանդակութիւնը կամ խօսի, անկեղծօրէն խօսի ելքերու, լուծումներու եւ ապագայ ճանապարհներու մասին:
Արցախէն… Ղարաբաղ. ցաւը կորուստին առջեւ միայն անհատական չէ, այլեւ հաւաքական մեծ ախտերու, սխալ կողմնորոշումներու, կորսուած առիթներու եւ առհասարակ սխալ ընկալումներու ցաւն է:

ԱԿՆԱՐԿ - 33 - ՄԵՆՔ ՍՏՐՈՒԿՆԵՐ ԵՆՔ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Երէկ դիմատետրը յիշեցուց, թէ մէկ տարի առաջ՝ 18 սեպտեմբեր 2022-ին ինչ տեղադրած եմ էջիս վրայ: Ահաւասիկ.
«Քաղաքամայր Երեւանի մէջ անգամ մը Ռուսաստանի, անգամ մը Ամերիկայի եւ չեմ գիտեր ի՜նչ-ինչ երկիրներու դրօշակները ծածանեցնելով Հայաստանի ինքնիշխանութեան եւ անկախութեան, իմա՝ ապագաղութացման մասին կ՚երազեն...

ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԵԱՆԸ

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

21 Սեպտեմբեր... Մեր ներկայ պատմութեան ամենէն նշանակալից թուականներէն մէկը: Հայրենիքի անկախութիւն։ Բաղձալի եւ նոյնքան ալ իրական։ Մեր մեծագոյն տօներէն մէկը, որուն՝ պարզ բառերով անհնար է արտայայտել: Եւ ամէն տարի, այս մասին խօսած, խորհած, գրած ու արտայայտուած ենք:

ՃԱՐԵԼ ՆՈՐ ԱՆՈՒՆ ՄԸ…

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Երեւանի քաղաքապետութեան ընտրութենէն վերջ. Հայաստանի հասարակութիւնը չի վստահիր որեւէ կուսակցութեան եւ անոր գերակշիռ տոկոսը կը հաւատայ, թէ կուսակցութիւններու ժամանակը անցած է։ Ապացո՞յց… Արդէն ընտրողներու մեծամասնութիւնը անտեսած է ամէն ինչ ու չէ մասնակցած քուէարկութեան:
Նախկիններու եւ ներկաներու հակադրութեան խաղադրոյքը հասած ըլլալ կը թուի իր մայրամուտին: Յառաջիկայ իրադարձութիւնները դուռ կրնա՞ն բանալ ներքին քաղաքական պայքարներու նոր փուլի մը երկրին մէջ։
Այժմու իշխանութիւններուն դիրքերը բաւական տկարացած են եւ անոնց ժողովրդականութիւնը այլեւս չունի առաջուան ներուժը։ Վարչապետ Փաշինեանի քայլերուն կը սպասուի հետաքրքրութեամբ։

 

ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ ԱՌԱԿԱՑ ԳԻՐՔԷՆ ԵՒ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Քսու մարդուն մասին խօուա՞ծ է Առակաց գիրքին մէջ:
Պատասխան.
Այո՛: Իմաստունը այսպէս կը գրէ քսու մարդու մասին. «Քսու մարդուն խօսքերը քաղցր պատառներու պէս են ու անոնք մինչեւ փորին շտեմարանները կ՚իջնեն» (Առ 18.8):

ՍՈՒՐԻԱՀԱՅԵՐՈՒՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ԵՒ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹԵԱՆ - 2

ՏԻԳՐԱՆ ԳԱԲՈՅԵԱՆ

Այստեղ կարելի է անդրադառնալ սուիրահայերու ներդրումին Հայաստանի ներկայ տնտեսութեան մէջ, ինչ որ ուղղակի կամ անուղղակի կրնայ համարուիլ յատկանշական եւ կ՚արժէ կարգ մը երեւոյթները լուսարձակել նոյն այդ ներդրումային շեշտադրումով՝
- Հայաստանի Հանրապետութեան զանազան դրամատուներուն մէջ տեղակայուած գումարներու աճը՝ մանաւանդ սուիրական պատերազմէն վերջ սուրիահայերուն կողմէ։ Սա կրնայ համարուիլ նոր մեծ կամ փոքր շարժ մը Հայաստանի դրամատնային համակարգին մէջ:

«ԽԱՂԱՂԱՊԱՀՆԵՐՈՒՆ ՆԵՐԿԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ՑՈՅՑ ԿՈՒ ՏԱՅ ԱՐՑԱԽԻ ՏԿԱՐՈՒԹԻՒՆԸ, ԻՍԿ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ Կ՚ՕԳՏՈՒԻ ԱՅՍ ՎԻՃԱԿԷՆ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Արցախէն երիտասարդ պատմաբան Վլատիմիր Տոլուխանեան համոզուած է, թէ նոր նախագահի ընտրութիւնը ոչինչ պիտի փոխէ։ Մինչ Արցախի իրավիճակը կը մնայ ճգնաժամային եւ հարցականներով ծանրաբեռնուած, վերջին իրադարձութիւններու լոյսին տակ կարծիքը շօշափեցինք Վլատիմիր Տոլուխանեանի, որուն մօտեցումները կը ներկայացնենք ստորեւ։

ՊԱՐՏՈՒԹԵԱՆ ՄՇՈՒՇԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

«Համահայկական եւ համազգային ծրագիրներու տեսադաշտէն դուրս կը մնան նոր լուծման հեռանկարները»:
Խալոյեան. «Այսօր նոյն եւ հին ակնոցներով չենք կրնար նայիլ սփիւռքին, որու հետ շփուելու համար պետութիւնը նոր ձեւեր պէտք է որդեգրէ։ Արցախի առկայ իրավիճակը բոլորին համար պարտադրանք կը ստեղծէ՝ սեփական դերակատարութիւնը վերատեսութեան ենթարկելու։ Երիտասարդութիւնը պէտք է մղել գիտական ուղղութեան»:

Էջեր