Հարթակ

Տ. ԱՐԻՍ ԱՐՔ. ՇԻՐՎԱՆԵԱՆ. «ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՀԱՄԱՐ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՆԵՐՈՒՆ ՈՐԴԵԳՐԱԾ ՄՕՏԵՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱԽԱՂԱՂԱՐԱՐՆ Է»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Տ. Արիս Արք. Շիրվանեան Երուսաղէմի միաբանութեան երիցագոյն անդամներէն մին է: Միաբան, որուն հովուական գործունէութեան կարեւոր մէկ հատուածը, չըսելու համար կարեւորագոյնը, անցած է Երուսաղէմի Սրբոց Յակոբեանց վանքի կամարներուն ներքեւ:

ԽՈՐ ՎԻՐԱՊԷՆ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ ԵՒ ՍԱՐՏԱՐԱՊԱՏ

ՎԱ­ՐԱՆԴ ՔՈՐԹ­ՄՈ­ՍԵԱՆ

Այս տարի ձմեռը յամառեցաւ եւ հակառակ իր իւրաքանչիւր տարուան իւրայատկութեան, չայցելեց Հայաստան: Տեղացիներուն համար Դեկտեմբեր ամիսը, Նոր տարին եւ ապա Յունուար ամիսը առանց ցուրտի եւ ամենէն կարեւորը՝ առանց ձիւնի տեսնելը արտասովոր երեւոյթ էր:

«ՀԱՒԱՏԱՄՔԻ ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ»

Հե­ղի­նակ՝ ԶԱՐԵՀ ԱՐՔ. ԱԶՆԱՒՈՐԵԱՆ
Կը ներ­կա­յաց­նէ՝ ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Երջանկայիշատակ Զարեհ Արք. Ազնաւորեանին բազմավաստակ ծառայութեան պտղաբեր արդիւնաւորութիւնը անուրանալիօրէն անջնջելի եւ սրբադրոշմ կնիքով լուսաւորեց Հայ Եկեղեցին՝ հարստացնելով անոր հոգեմտաւոր գանձարանը։

ՍԵՐԿԷՅ ՓԱՐԱՃԱՆՈՎ. ՇԱՐԺԱՆԿԱՐԻ ԱՐՈՒԵՍՏԻՆ ԱՇԽԱՐՀԱՀՌՉԱԿ ՔԵՐԹՈՂԱՇՈՒՆՉ ՎԱՐՊԵՏԸ

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Յունուար 9-ին հայ ժողովուրդը կը նշէ իր հանճարեղ զաւակներէն Սերկէյ Փարաճանովի ծննդեան 94-ամեակը։ Շարժանկարի արոոեստին բանաստեղծականութիւնն ու խորհրդապաշտութիւնը Փարաճանով մարդկութեան մատուցեց ամենայն գեղեցկութեամբ ու կենսայորդ տեսարաններով։

ԱՆԿԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԲԺԻՇԿՆԵՐ (DOCTORS WITH DISABILITIES)

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

«Անկարողութիւն» բառը այս յօդուածին մէջ, ինչպէս անգլերէն թարգմանութիւնը կը բացայայտէ, կ՚ակնարկէ մարմնական թերակատարութեան եւ ոչ թէ մտային կամ մասնագիտական անկարողութեան։

ՀԵՆՐԻԽ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ԵՒ… ԵՈՒՐԻ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ա­նո­րո­շու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կուի... 
Վեր­ջին ա­միս­նե­րուն հայ­կա­կան լրա­հո­սին գլխա­ւոր նիւ­թե­րէն մին դար­ձաւ Հա­յաս­տա­նի Ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի փայ­լուն աստ­ղին՝  Հեն­րիխ Մխի­թա­րեա­նի բրի­տա­նա­կան «Մեն­չըս­թըր Եու­նայ­թը­տ» խում­բէն «դուրս գա­լու» հար­ցը: 

ՆՈՐ ՊԱՅՔԱՐ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԷՋ. ԼՐԱՏՈՒԱՄԻՋՈՑՆԵՐԸ «ՏԷՐ» ԵՒ «ԾԱՌԱՅ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Մար­սէլ Ղա­նէմ եւ իր «Թոլք շոու»ն «դա­­տա­պար­տեա­լ»ի ա­թո­ռին վրայ…
Ան­ցեալ տա­րուան Նո­յեմ­բե­րի կէ­սէն աս­դին Լի­բա­նա­նի ներ­քին օ­րա­կար­գին մէջ նոր «տրա­մա­թի­ք» թե­մա մը ա­ւել­ցած է:

ՋՐՕՐՀ­ՆԷՔ ԵՒ ՏՆՕՐՀ­ՆԷՔ

ՎԱ­ՐԱՆԴ ՔՈՐԹ­ՄՈ­ՍԵԱՆ

Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին հարուստ է աւանդութիւններով: Աւանդութիւններ, որոնք հաւատացեալներուն համար իւրայատուկ իմաստ եւ արժէք ունին: Աւանդութիւններ, որոնք հաւատացեալին համար խորհրդածելու, ինքնաքննութիւն կատարելու առիթ կ՚ընծայեն:

Էջեր