Հարթակ

ԵՐԿՈՒ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ

ՀՐԱԿ ՓԱՓԱԶԵԱՆ

Ոչ, Պոլսոյ նշանաւոր Շիշլիի ու Սկիւտարի գերեզմանատուներուն մասին չէ գրելիքս, այլ շատ աւելի աննշաններու։ Պոլիսը պիտի թողենք այս շաբաթուայ սիւնակով ու երթանք արեւելք, պատմական հայկական բնակավայրեր՝ Տերսիմ ու Մալաթիա։

ԹԱՓԱՆՑԻԿ ՄՏԱՀՈԳՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Կը սիրեմ հայ գիրն ու մշակոյթը կապող հարցերու մասին խօսիլ, արտայայտուիլ: Սրտիս մօտիկ կը զգամ, որովհետեւ իսկապէս մտահոգ եմ, եւ այդ մտահոգութիւնն է, որ այսօր դարձեալ կը խօսի ինծի հետ այնքան համարձակ եւ նոյնքան ալ՝ անաչառ:

«ՈՒՍՈՒՄՆ ՊԱՐՏՈՒՑ»

Աշխատասիրեց՝ 
ՊԵՏՐՈՍ Ս. ՇԱՆՇԵԱՆՑ, 
Արդի աշխարհաբարի վերածեց՝ 
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ զգաստութիւնը չ՚արգիլեր պատուաւոր ճանապարհով փնտռել այն արտօնութիւնը կամ պաշտօնը, որուն պարտաւոր ենք: Քրիստոնէական զգաստութիւնը միայն կ՚արգիլէ մեծ նշանակութիւն տալ աշխարհային պատիւին եւ փառաւորութեան, ու զայն փնտռել բուռն կիրքով եւ անվայել միջոցներով:

ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԸ ԵՒ ՆԱՀԱՏԱԿԱՑ ՄԱՏՈՒՌԸ

ՏՔԹ. ԶԱՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ

Պետրոս Արքեպիսկոպոս Սարաճեանի փոխանորդութեան չորս տարիները եղան մեծապէս արդիւնալից, քանի որ իր օրով տեղի ունեցան հանգանակութիւններ եւ կառուցուեցան Անթիլիասի հիմնական շէնքերը՝ Մայր տաճարը, Նահատակաց մատուռը, վեհարանը եւ դպրեվանքը։

ԱՐԴԵՕՔ ՍՈՒՐԻԱՆ ՊԻՏԻ ՎԵՐԱԴԱՌՆԱ՞Յ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԼԻԿԱՅԻ ԾՈՑԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Վերջին օրերուն բազմաթիւ արաբական զանգուածային լրատուութեան միջոցներ քննարկման առարկայ կը դարձնէին Սուրիոյ Արաբական Լիկայի ծոցը վերադառնալու նիւթը։ Խնդիրը այն էր, որ բազմաթիւ Արաբական ծոցի երկիրներ կը վերաբանային իրենց դեսպանատուները Դամասկոսի մէջ։

ԹԱՒՇԵԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆԸ ՄԱՔՐԱԶՏԵՆՔ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒՆ

Թաւշեայ յեղափոխութիւնը նոր հորիզոններ բացաւ Հայաստանի ժողովուրդին դիմաց. եթէ մեր ժողովուրդը կարենայ իմաստուն կերպով օգտագործել նոր իրականութեան ընծայած հնարաւորութիւնները՝ հայրենիքը կը դրուի իր վերականգնումի ճշմարիտ ուղիին վրայ: Սակայն, ոմանք, գինովցած ժողովրդային յաղթանակի յաջողութիւններէն կը զառածին աջ ու ահեակ. ոմանք՝ «Նոր Հայաստան՝ նոր կաթողիկոս» կը պոռան. ուրիշներ կը փորձեն ապակայունացնել ռազմական ղեկավարութիւնը Արցախի մէջ եւ աւելի ուրիշներ զբաղած են «բաց հասարակութեան» փերեզակութեամբ:

ԳԻՏՈՒԹԻՒՆ-ԱՐՀԵՍՏԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ

ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԵՐԵԱՆ

«Էփըլ» ընկերութեան ներկայացուցիչները տեղեկացուցած են 2019 թուականին նոր «ԱյՖոն» սմարթֆոնի հրապարակման մասին: Գործիքին արհեստագիտական կարելիութիւնները կ՚ընդարձակուին ի հաշիւ «Ուայ-Ֆայ»ի նոր սերունդի աջակցութեան, որ անլար ցանցի ամենէն արագ տեսակն է աշխարհի մէջ:

ԱԿՆԱՐԿ ՄԸ ԱՐԾԱԹԻ ՄԱՍԻՆ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

-Այս արծաթեայ հին իրերը յաճախ գրաւած են ուշադրութիւնս, Հայկա՛ն, գիտեմ որ հնութիւնը կը սիրես, սակայն ասոնք սովորական իրերու տպաւորութիւնն ունին՝ փորագրութիւն, թուական, կամ որեւէ արժէք ներկայացնող արձանագրութիւն մը չկայ անոնց վրայ: Վստահաբար անոնք իւրայատուկ իմաստ մը կը կրեն քեզի համար:

«ՈՐԴԵԱ՜Կ, ՄԵՂՔԵՐԴ ՆԵՐՈՒԱ՛Ծ ԸԼԼԱՆ ՔԵԶԻ»

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Մարկոս աւետարանիչ իր Աւետարանի 2-րդ գլուխին 1-12 համարներուն մէջ կը նկարագրէ դէպք մը, ուր Քրիստոս անդամալոյծ մը կը բժշկէ: Աւետարանիչը կը պատմէ, թէ չորս հոգիներ անդամալոյծ մը շալկելով, բերած են Յիսուսի մօտ, սակայն բազմութեան շատութեան պատճառով չեն կրցած մօտեցնել զինք Յիսուսին:

Էջեր