Հարթակ

ԼՈՒՍԻՆԷ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ. «ՄԵՆՔ ՉՍՏԵՂԾԵՑԻՆՔ ԿՈՒՌ, ՀԶՕՐ ԵՐԿԻՐ, ՈՐՈՎՀԵՏԵՒ ՉԿԱՐ ԱՅԴՊԻՍԻ ՆՊԱՏԱԿ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Հայաստանի ներքին իրադարձութիւններուն շուրջ կարծիքը շօշափեցինք հրապարակախօս ու լրագրող Լուսինէ Յովհաննիսեանի։ Ստորեւ կը ներկայացնենք մեր հարցազրոյցին սղագրութիւնը։

ԳՈՅՆԻ ՄԱՐԴԻԿ (PEOPLE ՕF COLOR)

ՅԱԿՈԲ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ

Ժամանակին, սեւին սեւ, ճերմակին ճերմակ եւ այլ զանազան գոյները կը կոչուէին իրենց գոյնով առանց նկատի առնելու որեւէ խտրականութիւն կամ յետին նպատակ, մինչեւ այն ատեն երբ Միացեալ Նահանգներու սպիտակամորթները, 1600-ական թուականներէն սկսեալ, Ափրիկէէն բերին սեւամորթ մարդիկ, իրենց արտերուն մէջ ստրկաբար ծառայեցնելու համար եւ զանոնք կոչեցին արհամարհական անուններով:

ԱՇՈՏ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ. «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ԲՈԼՈՐ ԱՌՈՒՄՆԵՐՈՎ ՄԵԶԻ ՎԱՏ ԱՆԱԿՆԿԱԼՆԵՐՈՒ ԱՌՋԵՒ ԴՐԻՆ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Լիբանանահայ վերլուծաբան Աշոտ Բագրատունիի կարծիքը շօշափեցինք Լիբանանի, Հայաստանի եւ տարածաշրջանի կարեւոր իրադարձութիւններուն շուրջ։

ՈՐՄԱԳԻՐ

ՄԱՀՄՈՒՏ ՏԷՐՈՒԻՇ
Արաբերէնէ թարգմանեց՝
ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

(Հատուած «Որմագիր» երկարաշունչ ոտանաւորէն: Ոտանաւորը գրուած է Մ. Տէրուիշի (1941-2008) կեանքի վերջալոյսին, ուր բանաստեղծը կը խօսի մահուան հետ)

ՄԻ՛ ԾԽԵՐ

ԲԺԻՇԿ ՎԱՀԱՆ ԱՐԾՐՈՒՆԻ (1902)
Արեւմտահայերէնի վերածեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Ծխախոտին թոյնն ալ, ինչքան չնչին ըլլայ անոր քանակութիւնը, դարձեալ կամաց-կամաց ծխողին առողջութիւնը կը քայքայէ:
Բժիշկ մը հազար ծխողի հարց ու փորձ ըրած է, եւ իմացած է, որ անոնցմէ իննհարիւրը օրուայ ընթացքին մինչեւ քսան գլանակ (ծխախոտ) կը ծխեն:

ՄԵՆԱԿԵԱՑ ՏԱՂԱՆԴԸ՝ ՆԿԱՐԻՉ ԼԵՒՈՆ ԹԻՒԹԻՒՆՃԵԱՆ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Մեր ժողովուրդին ապրած արհաւիրքն ու այդ արհաւիրքին պատճառած հետեւանքները նաեւ ծանր կերպով ազդած են մեր ընկերային կեանքին վրայ, գրեթէ բոլոր ոլորտներուն մէջ: Ամբողջ աշխարհով մէկ սփռուած բազմաթիւ տաղանդաւոր հայորդիներ, ի՜նչ-ինչ պատճառներով մնացած են անշուքութեան մէջ, եւ երբեմն ալ լուռ քաշուած են անկիւն մը, եւ «ապրած» իրենց կեանքը:

Էջեր