Հոգե-մտաւոր

ԿԵՂԾ ՀԱՅՐԵՆԱՍԷՐՆԵՐԸ

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂԼԵԱՆ

Սկսած եմ համոզուիլ, որ հայրենասիրութիւն ըսուած բառը ստախօսութիւն մըն է՝ զարդարուած կեղծիք մը պարզապէս: Անոնք որոնք այսօր հրապարակի վրայ ազգին ցաւերով մտատանջ ըլլալ կը թուին, իրականութեան մէջ մտահոգ են ո՛չ թէ ազգով՝ այլ սեփական շահերով ու նպատակներով:

ՈՃԻՐ ԵՒ ԴԱՏ

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂԼԵԱՆ

Հաւանաբար հիւանդագին թուի, սակայն մեծազոյն հետաքրքրութիւններէս մէկն է ժամերով նստիլ եւ հետեւիլ մարդասպանական դատավարութիւններու, որոնք շատ բան մտածել կու տան թէ՛ կեանքին եւ թէ՛ մարդ արարածին մասին՝ հարցականի տակ դնելով գրեթէ ամէն բան:

ՋՂԱՅԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂՆԵՐՍ

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂԼԵԱՆ

Մեր թուականէն 15 տարիներ առաջ՝ 2007 թուականին Գերմանիոյ մէջ հիմնուած «Սթաթիսթա» (Statista) ուսումնասիրութեան կազմակերպութիւնը 2021-2022 թուականներուն կատարած իր հետազօտութիւններուն իբրեւ արդիւնք, յայտարարած է ցանկը «Աշխարհի ամենէն ջղային» երկիրներու, որոնց մէջ մենք կարեւոր տեղ կը գրաւենք:

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳԱՆՁԵՐ՝ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՏԱՐԱԾՔԻՆ

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂԼԵԱՆ

Ողորմածը կ՚ըսէր «վրանիս շիտակ պատ չի փլիր...»: Մի քանի օրեր առաջ համացանցի ճամբով բարեկամութեան առաջարկ կը ստանամ Համիտ Աքտենիզ անունով անձի մը կողմէ. ժամեր ետք անծանօթը նամակ մը կը ղրկէ ըսելով, որ կարեւոր խօսակցութիւն մը ունի հետս:

ՄԵՌԱԾ ՏԱՍՆԱԲԱՆԵԱՆ -(Գ.)

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂԼԵԱՆ

Է.- «Մի՛ Գողնար».- Յայտնի «Ուաշինկթըն Փոստ»ի (The Washington Post) 2015 թուականին հրապարակած տուեալներուն համաձայն, աշխարհի բնակչութեան 18 առ հարիւր տոկոսը գողեր են, իսկ ուրիշ աղբիւր մը յայտնէ, որ աշխարհի վրայ մէկ վայրկեանուայ մէջ աւելի քան 5 գողութիւններ կը կատարուին:

ՄԵՌԱԾ ՏԱՍՆԱԲԱՆԵԱՆ -(Բ.)

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂԼԵԱՆ

Դ.- «Պատուէ՛ հայրդ ու մայրդ».- Մեղաւոր այս ականջներս ինչե՜ր ըսես չլսեցին եւ ինչե՜ր ըսես չտեսան... զաւակին կողմէ «բոզ» ու «շուն» որակուող մայր, զաւակներուն կողմէ ծեծի ենթարկուած ծնողք, հարազատ աղջկան կամ տղուն կողմէ սպաննուած մայր կամ հայր եւ դեռ շա՜տ աւելին:

ՄԵՌԱԾ ՏԱՍՆԱԲԱՆԵԱՆ -(Ա.)

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂԼԵԱՆ

Վերջերս հաւաքի մը ընթացքին, «հոգեւոր» բարեկամ մը ինքնավստահ ձեւով սկսաւ խօսիլ Մովսէսի ճամբով Աստուծոյ փոխանցած տասը պատուիրաններուն մասին (հոգեւորը կը չակերտեմ, որովհետեւ մէկու մը հոգեւոր ըլլալ չըլլալը իր շարժուձեւերով չէ որ կրնայ չափուիլ. այդ մէկը մարդուն եւ Աստուծոյ միջեւ եղած բան մըն է):

ՀԱՅ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՀԵՏ՝ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՈՎ ԽՕՍՈՂՆԵՐՍ

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂԼԵԱՆ

Առիթով մը հարց կու տան Ալպերթ Այնըշթայնին, թէ իր կարծիքով ինչպէ՞ս տեղի պիտի ունենայ Համաշխարհային Գ. պատերազմը. գիտնականը կը պատասխանէ, թէ «Չեմ գիտեր թէ Գ. Համաշխարհային պատերազմը ինչ զէնքերով պիտի ըլլայ, սակայն գիտեմ, որ Համաշխարհային չորրորդ պատերազմը պիտի ըլլայ քարերով ու գաւազաններով»:

ՍԻՐՈՒԱԾ ՈՒ ՉՍԻՐՈՒԱԾ ՄԱՆՈՒԿԸ -(Գ.)

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂԼԵԱՆ

Գ.- ՎԱԽ ԵՒ ՍԱՐՍԱՓ.- Հակառակ Տէր Թոդիկի օրերէն դարեր անցնելուն, մեծ ծնողներէն շատեր կը շարունակեն համոզուած մնալ, որ մանուկ մը կրթելու եւ իրենց համար կարծուած «ճիշդ» ճամբու մէջ դնելու լաւագոյն միջոցը վախցնելն է, որուն դիմաց մանուկը պիտի հանդարտի եւ ընէ այն՝ ինչ մայրը կամ հայրը կը հրահանգէ ընել:

Էջեր