Հոգե-մտաւոր

ՆՈՐ ՄԱՐԴ՝ ՔՈՐՈՆԱԺԱՀՐԷՆ ԵՏՔ

Պատրաստեց՝ ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Մարդկութիւնը կ՚անցնի նոր եւ աննախընթաց փորձառութենէ արագօրէն տարածուող քորոնաժահրի համաճարակի լոյսին տակ: Մենք տակաւին չենք գիտեր, թէ ո՛վ է «հիւանդ զերօ»ն՝ առաջին մարդը, որ վարակուած է եւ ժահրը փոխանցած ուրիշներուն:

130-ԱՄԵԱԿ ԾՆՆԴԵԱՆ (1891-2021). ՇԱՀԱՆ ՌԵԹԷՈՍ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ. ՈՒՍՈՒՑՉԱՊԵՏ, ԻՄԱՍՏԱՍԷՐ, ԵՐԱԺՇՏԱԳԷՏ ԵՐԱԽՏԱԳԷՏԻ ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆ

ՏՔԹ. ԶԱՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ

Իր բառերով Պոլսոյ երգիչներուն «կոյկոյ»ներէն անհանգիստ, Շահան Պէրպէրեան Կոմիտաս Վարդապետի պարագային եւս կը կարծէր, թէ տարբերութիւն մը պիտի չտեսնէր, եւ սակայն երբ Փարիզի մէջ անձամբ տեսած է Վարդապետը ու լսած իր ձայնը, բոլորովին հիացած գիտցած է հայ երաժշտութեան իսկական արժանիքը եւ ինքն իսկ դարձած երաժշտագէտ։

ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔԻ ՄԵՐ ՆՈՐ ԲԵՄԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԸ

ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ

Աշխարհ այսօր նոր իրավիճակներու ու կացութիւններու մէջ է: Քորոնաժահրը շրջեց աշխարհի կարգն ու սարքը: Մարդկային կեանքեր ստացան նոր բովանդակութիւն, բայց նաեւ յարաբերութիւններ եւ հաղորդակցութեան լծակներն ու արժեչափերը շրջուեցան:

...ԵՒ ՊՈԼԻՍԸ ԵԿԱՒ ՄԵՐ ՏՈՒՆԸ

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Չեմ յիշեր ո՛չ տարին եւ ո՛չ ալ ամիսը: Միայն այն գիտեմ, որ տակաւին նախակրթարանի աշակերտ էի, երբ կիրակի առաւօտ մը, ողորմած մայրս մեզ կանուխէն արթնցուց, ո՛չ թէ եկեղեցի, այլ՝ «Կար տը Պաղտատ» կոչուած քաղաքի շոգեկառքի մեծ եւ նշանաւոր կայարանը երթալու համար:

ԴԱՐՄԱՆՈՒՄ

Մեր ընթերցողներուն կու գանք դառնութեամբ տեղեկացնել, թէ Սուրբ Փրկիչ Ազգային հիւանդանոցի մէջ դարմանման տակ կը գտնուի ԺԱՄԱՆԱԿ-ի ընտանիքի երիցագոյն անդամներէն, թերթիս բազմամեայ սիւնակագիր եւ մեր հոգեւորականաց դասու յարգուած դէմքերէն Տ. Մաշտոց Քհնյ. Գալփաքճեան։ Ինչպէս ծանօթ է, շուրջ շաբաթէ մը ի վեր Տէր Հօր գրութիւնները լոյս չեն տեսներ եւ այս ընթացքին թէ՛ մեր ընթերցողները եւ թէ համայնքային շրջանակները մտահոգուած են այս կապակցութեամբ։

ԿԱՐԳԸ «ԴԵՂԻՆՆԵՐՈՒՆ» ՀԱՍԱՒ

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Տարիներէ ի վեր, մեր այս ապրած երկրէն ներս, գրեթէ շաբաթական դրութեամբ, զանազան ուրախ եւ տխուր, պարզ եւ «ծանր» լուրերու կողքին, ձայնասփիւռի կայաններէն, մամուլի էջերէն եւ կամ թիվիներէն կը լսենք, կը կարդանք եւ կը տեսնենք, որ նահանգէ մը ներս, սեւամորթ մը եւ կամ աւելի ճիշդ ափրիկեան-ամերիկացի մը, ոճիր մը, գողութիւն մը գործած կամ կատարած պահուն ձերբակալւած, եւ կամ ալ իբրեւ կասկածելի «անմեղ» տեղը դատապարտուած եւ կամ ալ սպաննուած է:

ԶԱՏԿԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄ

ԽԱԺԱԿ ԱՐՔ. ՊԱՐՍԱՄԵԱՆ

Քրիստոսի հրաշափառ Յարութեան, Սուրբ Զատկուայ տօնին առթիւ կրկին ուրախութեամբ կ՚երգենք եւ կը յայտարարենք Հայ Եկեղեցւոյ շարականի հետեւեալ կարեւոր տողերը․
«Քրիստոս իր մահով մահուան յաղթեց
Իսկ իր յարութիւնով մեզի կեանք պարգեւեց»։

ՊԱՏԳԱՄ՝ Ս. ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԻՆ ԱՌԹԻՒ

ՀԱՅԿԱԶՈՒՆ ԱՐՔ. ՆԱՃԱՐԵԱՆ

Անցեալ տարուան ընթացքին ողջ աշխարհը ցնցուեցաւ պսակաժահրի պատճառով. ան յառաջացուց տնտեսական, ընկերային եւ հոգեկան նոր իրավիճակներ, որոնց հետեւանքները ցարդ լուծուած չեն։ Հայ իրականութեան մէջ, սոյն վարակի կողքին աղիտալի վիճակներու ենթարկուեցան մեր Սուրիոյ, Իրաքի եւ Լիբանանի գաղութները. մենք ալ որպէս եկեղեցի եւ համայնք՝ փորձեցինք օգտակար ըլլալ անոնց։

Էջեր