ՀԱՆԳԻՍՏ ՏԷՐ ԱՆԴՐԷԱՍ ԱՒԱԳ ՔԱՀԱՆԱՅԻ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Երեսունեւհնգամեայ ժամանակաւ սպասաւորեալ Հայաստանեայց Առաքելական Սրբոյ Եկեղեցւոյ, երբեմնի հոգեւոր հովուին Ֆէրիգիւղի Ս. Վարդանանց, Սամաթիոյ Ս. Գէորգ, Եշիլգիւղի Ս. Ստեփանոս, Պէշիկթաշի Ս. Աստուածածին եկեղեցեաց, Ս. Աստուածածին Աթոռանիստ Մայր տաճարի եւ հուսկ՝ Նարլըգաբուի Ս. Յովհաննէս Աւետարանիչ եկեղեցւոյ քաղաքիս եւ երբեմնի անդամուն Պատկ. Կրօնական Ժողովոյ փոխեցաւ առ Աստուած ի յոյս կենացն յաւիտենից յամին 2024, յ31ն Յունուարի յաւուրն Չորեքշաբթւոյ, ի ժամու առաւօտեան։ Կամք Տեառն օրհնեալ եղիցի։

Մատչի Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ յաւուրն Երկուշաբթւոյ, ի 5ն Փետրուարի ի ժամ 10.30-ի եւ կատարի օծումն նորին, Ս. Վարդանանց յԵկեղեցւոջ, Ֆէրիգիւղ թաղի քաղաքիս եւ ամփոփի մարմինն ի գերեզմանատանն որ ի Շիշլի։

Տէր լուսաւորեսցէ զհոգի վախճանեալ սպասաւորին, տացէ մխիթարութիւն զաւակաց Եկեղեցւոյ իւրում եւ յարուսցէ այլ մշակս ի հունձս իւր։

ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ ԹՈՒՐՔԻՈՅ

31 Յունուար 2024
14292

Հինգշաբթի, Փետրուար 1, 2024