ՄԵՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԻՐԵՑԵԱԼ ԶԱՒԱԿՆԵՐՈՒ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԵԱՆ

Ծանօթ է թէ Պատրիարքական, ինչպէս նաեւ համայնքային ու թաղային հաստատութեանց վարիչներու ընտրութեանց առթիւ քուէարկողներու ցանկերը երկար ժամանակէ ի վեր չեն այմէականացուած։

Մինչդեռ, ընտրութեանց արդիւնքներու առողջութիւնը առընչուած է քուէարկողներու թիւի բազմացման եւ  ընտրացանկերու այժմէականացման հետ։

Մեր հայրական թելադրանքն է, որ 85-րդ Պատրիարքի ընտրութեան պատրաստութեան այս շրջանին նկատի ունենալով համայնքի եւ եկեղեցւոյ ապագան, հաճիք անձնագիրներով դիմել Ձեր բնակած թաղի եկեղեցին ու արձանագրուիլ ընտրացանկին մէջ։

Երբ դուն չկաս, մէկ պակաս ենք…

Հայրական օրհնութեամբ,

                                                                                Աղօթարար՝
                                                                 ԳԱՐԵԳԻՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՊԷՔՃԵԱՆ
                                                                                     ՏԵՂԱՊԱՀ

 

CEMAATİMİZİN SEVGİLİ ÜYELERİ

Bilindiği üzere Patrik ve Vakıf Yönetim Kurulları seçimlerinde oy kullanacak seçmenlerin listeleri ne yazık ki uzun zamandır güncellenememiştir.

Oysa seçim sonuçlarının sağlıklı olması katılımın artması ve seçmen listelerinin güncellenmesiyle müm­kündür.

85. Patriğimizi seçmeye hazırlandığımız bu dönemde toplumumuzun ve kilisemizin geleceği için kimliğinizle birlikte, semtinizin Kilisesine gidip seçmen kaydınızı yaptırmanızı rica ederim.

Sen olmadan bir eksiğiz…

                                                                      Pederane takdis ve dualarımla
                                                                                   DEĞABAH
                                                                 KAREKİN ARKYEBİSGOBOS BEKÇİYAN

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 23, 2017