Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ԱԹԷՇԵԱՆ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան կ՚այ­ցե­լէ Սուրբ Ե­րու­սա­ղէմ։ Ծա­նօթ է, որ Սուրբ Քա­ղա­քին մէջ Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղե­ցին այս Կի­րա­կի պի­տի տօ­նախմ­բէ Ս. Զա­տի­կը, ըստ հին տո­մա­րի։ Ե­րու­սա­ղէ­մի Հա­յոց Պատ­րիարք Տ. Նուր­հան Արք. Մա­նու­կեա­նի հրա­ւէ­րով՝ Ս. Յա­րու­թեան տա­ղա­ւա­րին առ­թիւ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան պի­տի պա­տա­րա­գէ Տէր Յի­սու­սի լոյս գե­րեզ­մա­նին վրայ՝ Ե­րու­սա­ղէ­մի Ս. Յա­րու­թեան տա­ճա­րին մէջ։ Ան մաս­նակ­ցու­թիւն պի­տի բե­րէ նաեւ Ա­ւագ շաբ­թուան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն։

Նո­րին Սրբազ­նու­թեան կ՚ու­ղեկ­ցին Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեան, Տ. Ե­ղի­շէ Վրդ. Ուչ­քու­նեան եւ որ­պէս գա­ւա­զա­նա­կիր Տ. Շիր­վան Քհնյ. Միւր­զեան։ Իս­թան­պու­լէն խումբ մը ուխ­տա­ւոր­ներ ալ այս օ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լեն Ե­րու­սա­ղէմ։

Հարկ է նշել, որ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան շուրջ շա­բաթ մը վերջ պի­տի վե­րա­դառ­նայ քա­ղաքս։ 

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 27, 2016