Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՄԵԿՆԵՑԱՒ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան Կի­րա­կի մեկ­նե­ցաւ Հա­յաս­տան։ Սրբա­զան Հայ­րը իր այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին պի­տի տե­սակ­ցի Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սին հետ՝ Աղ­թա­մար կղզիի Ս. Խաչ ե­կե­ղե­ցի կա­տա­րե­լի ուխ­տագ­նա­ցու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ։

Երեքշաբթի, Յունիս 9, 2015