ՃԱԲՈՆԻ ՄԷՋ ՓԱՌԱՏՕՆ

Ճա­բո­նա­կան Հո­կաի­տօ կղզիին վրայ ե­րէկ սկսած է ա­մե­նա­մեայ «Ձիւ­նի եւ սա­ռոյ­ցի փա­ռա­տօ­նը», ո­րու շրջա­նակ­նե­րէն ներս տա­ղան­դա­ւոր քան­դա­կա­գործ­ներ մի­լիո­նա­ւոր մար­դոց դա­տին կը յանձ­նեն սա­ռոյ­ցէ ու ձիւ­նէ պատ­րաս­տուած ի­րենց հսկա­յա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը:

Ա­ւան­դա­կան դար­ձած այս փա­ռա­տօ­նի ըն­թաց­քին ներ­կա­յա­ցուող ինք­նա­տիպ քան­դակ­նե­րու ա­ռա­ւե­լա­գոյն բարձ­րու­թիւ­նը կը հաս­նի 15 մեթ­րի, իսկ լայ­նու­թիւ­նը՝ 25 մեթ­րի: Այս տա­րի կը ներ­կա­յա­ցուին հա­րիւ­րէ ա­ւե­լի աշ­խա­տանք­ներ, ո­րոնց ցու­ցադ­րու­թիւ­նը պի­տի շա­րու­նա­կուի մին­չեւ Փետ­րուա­րի 11-ը։

Միւս կող­մէ, ա­մէն տա­րի «Ձիւ­նի եւ սա­ռոյ­ցի փա­ռա­տօն»ը կ՚ըն­դու­նի շուրջ եր­կու մի­լիո­նէ ա­ւե­լի այ­ցե­լու­ներ։ Այ­ցե­լու­նե­րու թի­ւին այս­քան բարձր ըլ­լա­լը կը վե­րագ­րուի փա­ռա­տօ­նի անվ­ճար մուտ­քի­ն։

Շաբաթ, Փետրուար 6, 2016