ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԸ

Բուն Բա­րե­կեն­դա­նի առ­թիւ շա­բա­թա­վեր­ջին Հա­յաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցան ա­ւան­դա­կան խրախ­ճանք­ներ։ Թէ՛ Ե­րե­ւա­նի մէջ եւ թէ ա­րուար­ձա­նա­յին շրջան­նե­րէն ներս, նաեւ երկ­րի մար­զե­րուն մէջ տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րը ստեղ­ծե­ցին մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ Մա­նա­ւանդ ե­րի­տա­սարդ­նե­րը աշ­խոյժ մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րին ա­ւան­դա­կան խրախ­ճանք­նե­րուն՝ ու­շադ­րու­թեան ար­ժա­նա­նա­լով ի­րենց հե­տաքրք­րա­կան տա­րազ­նե­րով։

Երկուշաբթի, Փետրուար 8, 2016