ՖՈՒԹՊՈԼԻ ՀՆԱՐՔՆԵՐՈՒՆ ՏԻՐԱՊԵՏՈՂ ՇՈՒՆԸ

Մեծն Բրի­տա­նիոյ մէջ Ալ­ֆի ա­նու­նով շու­նը, որ կը տի­րա­պե­տէ ֆութ­պո­լի հիա­նա­լի հնարք­նե­րու, ստա­ցած է «Ronaldog» ա­նու­նը:

Սիմփ­քին­նե­րու ըն­տա­նի­քը պատ­կա­նող շան ֆութ­պո­լի կա­րո­ղու­թիւն­նե­րը լայն ար­ձա­գանգ գտած են հա­սա­րա­կու­թեան շրջա­նակ­նե­րէն ներս եւ շա­տեր կը մօ­տե­նան տէ­րե­րուն ու կ՚ա­ռա­ջար­կեն Ալ­ֆիի «համ­բա­ւը» ա՛լ ա­ւե­լի լայն տա­րա­ծել:

Շու­նը իր տէ­րե­րուն կող­մէ չէ դաս­տիա­րա­կուած այս ուղ­ղու­թեամբ, այլ ա­նոր ֆութ­պո­լի բո­լոր հնարք­նե­րը բնա­տուր են։ Ա­նոր տէ­րե­րը յայտ­նե­ցին, որ ա­նա­սու­նի ա­ռա­ջին տա­րե­դար­ձին գնած են հա­րիւր գնդակ ու երբ պար­տէ­զին մէջ զա­նոնք տե­սած է «Ronaldog», ան­հու­նա­պէս ու­րա­խա­ցած է։

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016