Ռ. ՀԱԽՎԵՐՏԵԱՆԻ ՈԳԵՒՈՐ ՀԱՄԵՐԳ

Ե­րե­ւա­նի մէջ նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ յայտ­նի մե­ներ­գիչ Ռու­բէն Հախ­վեր­տեա­նի հա­մեր­գը։ Օ­փե­րա­յի հա­մա­լի­րէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ ձեռ­նար­կը, ո­րու ըն­թաց­քին Հախ­վեր­տեան իր ծրա­գի­րը գոր­ծադ­րեց լե­ցուն դահ­լի­ճի մը եր­դի­քին տակ՝ ա­ռար­կայ դառ­նա­լով իր հա­մա­կիր­նե­րու ջերմ վե­րա­բեր­մուն­քին։ 

Շաբաթ, Ապրիլ 2, 2016