«ԹՐԷՍ»Ի ԿՈՂՄԷ «ԸՆՏՐԱՆԻ»

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան, Պա­քըր­գիւ­ղի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան ա­ռըն­թեր «Լէյ­լա Կեն­ճէր» օ­փե­րա­յի եւ գե­ղա­րուես­տի կեդ­րո­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­զա­կի հա­մերգ մը։ «Թրէս» ե­րաժշ­տա­կան հա­մոյ­թը այս առ­թիւ հան­դէս ե­կաւ յա­ջող ե­լոյ­թով մը, ո­րու մաս­նա­կից ունկն­դիր­նե­րը ա­ռիթն ու­նե­ցան հա­ղորդ դառ­նա­լու բարձ­րո­րակ ե­րաժշ­տու­թեան։

Ձեռ­նար­կին յայ­տա­գի­րը գոր­ծադ­րուե­ցաւ «Ընտ­րա­նի» ա­նուան ներ­քեւ։ «Թրէս»ի եր­գա­ցան­կին մաս կազ­մե­ցին ընդ­հան­րա­պէս վի­պա­պաշտ շրջա­նի յօ­րի­նող­նե­րու ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րը, ո­րոնք մեկ­նա­բա­նուե­ցան զա­նա­զան ձե­ւա­չա­փե­րու մէջ. ինչ­պէս՝ մե­ներգ, զու­գերգ կամ ե­րրեակ։

«Թրէս»ի ան­դամ­ներն են՝ մեց­ցօ-սոփ­րա­նօ Լեռ­նա Աք­պու­լութ, կի­թա­րա­հար Հա­լուք Օ­նաթ Աք­պու­լութ եւ դաշ­նա­կա­հար Ը­շըլ Կի­րայ։

Ուրբաթ, Փետրուար 26, 2016