«ԵՐԿՈՒ ՀԱՅԵԱՑՔ» ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ ԲԱՑՈՒԵՑԱՒ

Քը­զըլ­թոփ­րա­քի IMOGA ա­րուես­տի սրա­հին մէջ բա­ցուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նէ գե­ղան­կա­րիչ­ներ Արծ­րուն Ապ­րե­սեա­նի ու Ա­շոտ Եա­նի հա­մա­տեղ ցու­ցա­հան­դէ­սը։ «Եր­կու հայեացք» խո­րագ­րեալ ցու­ցա­հան­դէ­սը հա­մա­կար­գած է Պայ­քար Տե­միր։ Մին­չեւ Մա­յի­սի 27-ը կա­րե­լի է այ­ցե­լել ցու­ցա­հան­դէ­սը, որ ար­դէն իսկ կ՚ար­ժա­նա­նայ ա­րուես­տա­սէր­նե­րու մօ­տիկ հե­տաքրք­րու­թեա­ն։

Ուրբաթ, Մայիս 6, 2016