ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅ ԴԱՇՆԱԿԱՀԱՐՆԵՐՈՒ ԽԱՆԴԱՎԱՌ ՀԱՄԵՐԳ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւ­քի նա­խա­րա­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, Ե­րե­ւա­նի «Առ­նօ Բաբա­ջա­նեան» հա­մեր­գաս­րա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ սփիւռ­քա­հայ դաշ­նա­կա­հար­ներ՝ Մի­քա­յէլ Հայ­րա­պե­տեա­նի (Ռու­սաս­տան) եւ Րաֆ­ֆի Պետ­րո­սեա­նի (Գա­նա­տա) հա­մերգը։ Հայ­կա­կան ե­րաժշ­տու­թեան այս ե­րե­կոյ­թը ար­ժա­նա­ցաւ գե­ղա­րուես­տա­սէր­ներու ան­մի­ջա­կան հե­տաքրք­րու­թեան։

Ձեռ­նար­կին ներ­կայ էր նաեւ Սփիւռ­քի փոխ-նա­խա­րար Վա­հագն Մե­լի­քեան, որ նուա­գա­հան­դէ­սի ա­ւար­տին դաշ­նա­կա­հար­նե­րուն յանձ­նեց նա­խա­րա­րու­թեան կողմէ պա­տուագ­րեր։

Ուրբաթ, Օգոստոս 7, 2015