DUYURU

Tüm cemaatimizi doğrudan ilgilendiren, vaftiz, düğün ve cenaze merasimlerinin gerek kilise içinde, gerek kilise dışındaki organizasyonlarını üstlenen, profesyonel hizmet veren kişi ve kuruluşların, bu hizmetleri, kilise adabına uygun şekilde gerçekleştirmesi için, bir denetleme sistemi kurulması kaçınılmaz hale gelmiştir.

Bu tip bir sistemin oluşturulabilmesi için, sertifikasyon uygulamasına 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçilmesine, gerekli sertifikayı edinmeyen kişi ve kuruluşların, Patrikliğimiz yetki ve sorumluluğunda olan kiliselerde (ve mezarlıklarda) faaliyet gösteremeyeceklerine karar verilmiştir.

Yukarıda bahsi geçen hizmetleri veren kişi ve kuruluş temsilcileriyle Patriklik binasında gerçekleştirilen toplantıda konu aktarılmış ve olumlu geri dönüşler alınmıştır.

Ayrıca, sosyal medyada konu edilen “Sertifikasyon” için Patrikhane’ye ödeme yapılması konusu gerçeği yansıtmamaktadır. Patrikhane için hiçbir ödeme talep edilmemiştir. Sertifikaların yenilenmesi şartı Patrikhane'nin belirleyeceği, bütçe açığı olan okullara bağış yapılması yönündedir. Tüm bağışların doğruca okulu olan vakıflara yapılması ve makbuzlarının sertifikasyon yenilenmesi esnasında ibraz edilmesi talep edilmiştir. Bu konu toplantıya katılan organizatörler (gazmagerbiçler) tarafından olumlu ve doğru bir düzenleme olarak karşılanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ
PATRİKLİK SEKRETARYASI

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1, 2022