ԱՐԱՄ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՈԼԱՆՏԱՅԻ ՄԷՋ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան այս օ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Հո­լան­տա։ Ան Կի­րա­կի ձեռ­նար­կած է այս ու­ղե­ւո­րու­թեան՝ այ­ցե­լե­լու հա­մար իր ըն­տա­նի­քի հա­րա­զատ­նե­րուն։

Պատ­րիար­քա­րա­նի աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը քա­ղաքս պի­տի վե­րա­դառ­նայ շա­բա­թա­վեր­ջին։ 

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 10, 2015