ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Ե­րէկ, Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան հիւ­րըն­կա­լեց Ե­շիլ­գիւ­ղի Ս. Ստե­փա­նոս ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Հա­պիպ Էօզ­ֆու­րուն­ճուն եւ իր ըն­կեր­նե­րը։ Գում­գա­բու այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին թա­ղա­կան­նե­րուն ու­ղեկ­ցե­ցաւ նաեւ հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Տրդատ Քհնյ. Ու­զու­նեան։

Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ այս տա­րի Դեկ­տեմ­բե­րի 20-ին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Ե­շիլ­գիւ­ղի Ս. Ստե­փա­նոս ե­կե­ղեց­ւոյ տա­րե­կան ա­նուան տօ­նախմ­բու­թիւ­նը՝ թա­ղա­յին խոր­հուր­դը փա­փա­քած էր նա­խօ­րեա­կին այ­ցե­լել Պատ­րիար­քա­րան։ Զրոյ­ցի տե­ւո­ղու­թեան Հա­պիպ Էօզ­ֆու­րուն­ճու եւ իր ըն­կեր­նե­րը Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նոր­դին նկա­տառ­ման յանձ­նե­ցին թա­ղի ե­կե­ղեց­ւոյ եւ յա­րա­կից վար­ժա­րա­նի գոր­ծու­նէու­թեան շուրջ։

Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ կա­յա­նա­լիք ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն ըն­դա­ռաջ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը ե­շիլ­գիւղ­ցի­նե­րուն փո­խան­ցեց իր օրհ­նու­թիւ­նը եւ գնա­հա­տե­լով ա­նոնց կող­մէ տա­րուած աշ­խա­տան­քը յղեց յա­ջո­ղու­թեան մաղ­թանք­ներ։ 

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 10, 2015