ԱՆԳԱՐԱՅԻ ՄԷՋ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹԻՒՆ

Վա­գըֆ­նե­րու խոր­հուր­դի մօտ փոք­րա­մաս­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Թո­րոս Ալ­ճան Ան­գա­րա­յի մէջ վեր­ջերս մաս­նակ­ցե­ցաւ Եւ­րո­պա­յի օ­րուան առ­թիւ կազ­մա­կեր­պուած պաշ­տօ­նա­կան ըն­դու­նե­լու­թեան։ Թուր­քիոյ մօտ Եւ­րո­միու­թեան ա­ռա­քե­լու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած հա­ւա­քոյ­թին ըն­թաց­քին Թո­րոս Ալ­ճան շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­ներ յղեց հա­ւա­տար­մա­տա­րին։ Ալ­ճա­նի գրա­սե­նեա­կը տե­ղե­կա­ցուց, թէ հայ հա­մայն­քէն այլ գոր­ծիչ­ներ եւս հրա­ւի­րուած էին սոյն ըն­դու­նե­լու­թեան։

Չորեքշաբթի, Մայիս 13, 2015