ՆԿԱՐՉՈՒՀԻ ՆՈՒԱՐԴ ԵԸԼՏԸԶԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ

Նկար­չու­հի Նուարդ Եըլ­տըզ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան բա­ցաւ ան­հա­տա­կան ցու­ցա­հան­դէս մը՝ Լե­ւեն­տի թե­նի­սի ա­կում­բին մէջ։ Ցու­ցա­հան­դէ­սի այ­ցե­լու­նե­րը կը ծա­նօ­թա­նան Նուարդ Եըլ­տը­զի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րուն, ո­րոնք ընդ­հան­րա­պէս ներշն­չուած են բնու­թե­նէն, նաեւ կը ցո­լաց­նեն Իս­թան­պու­լի տե­սա­րան­ներ։ Ցու­ցա­հան­դէ­սի բաց­ման ըն­թաց­քին Նուարդ Եըլ­տըզ ջեր­մօ­րէն շրջա­պա­տուե­ցաւ իր ա­րուես­տի հա­մա­կիր­նե­րուն կող­մէ, ո­րոնք ի­րեն շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­ներ եւ յա­ջո­ղու­թեան մաղ­թանք­ներ յղե­ցին այս առ­թիւ։

Նուարդ Եըլ­տը­զի ցու­ցա­հան­դէ­սը բաց պի­տի մնայ մին­չեւ Ապ­րի­լի 27-ը։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 14, 2015