ԽՄԲԱԳՐԱՏԱՆՍ ՄԷՋ ՀԻՒՐ

Ֆրան­սա­ցի լրագ­րող Թո­մաս Վա­լիւ ան­ցեալ շաբթուան մէջ այց մը տուաւ Իս­թան­պուլ։ Իր կե­ցու­թեան օ­րե­րուն ան այ­ցե­լեց նաեւ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ օ­րա­թեր­թի խմբագ­րա­տու­նը, ուր տե­ղե­կու­թիւն­ներ քա­ղեց թրքա­հայ հա­մա­յն­քա­յին կեան­քին, ա­նոր ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն­նե­րուն, դի­մագ­րա­ւած մար­տահ­րա­ւէր­նե­րուն եւ վեր­ջին շրջա­նին կեան­քի կո­չուած բա­րե­փո­խում­նե­րու դրա­կան ար­դիւն­քին կա­պակ­ցու­թեամբ։ 
Հարկ է նշել, որ Թո­մաս Վա­լիւ քրիս­տո­նեայ Արե­ւել­քի վե­րա­բե­րեալ հե­ղի­նա­կա­յին հա­ղոր­դում­ներ կը պատ­րաս­տէ «France 2» հե­ռուս­տա­կա­յա­նին հա­մար՝ հա­ւա­տի, յոյ­սի եւ ա­ւան­դու­թեան կար­գա­խօ­սով։

Երկուշաբթի, Մայիս 18, 2015