ՊԷՅՕՂԼՈՒԻ ՄԷՋ ՋԵՐՄ ԶՐՈՅՑ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի մաս­նակ­ցու­թեամբ շա­բա­թա­վեր­ջին քա­ղա­քիս մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Պէ­յօղ­լուի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի վե­րա­նո­րո­գեալ շէն­քին բաց­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։ Հա­ւա­քոյ­թին հրա­ւի­րուած էր նաեւ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան։ 
Պաշ­տօ­նա­կան ճա­ռե­րէն վերջ, Էր­տո­ղա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ պա­տուոյ հիւ­րե­րը միաս­նա­բար հա­տե­ցին վե­րա­նո­րո­գեալ պատ­մա­կան շէն­քի մուտ­քին պար­զուած խորհրդան­շա­կան կար­միր ժա­պա­ւէ­նը։ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւնն ալ մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րաւ այս հանգրուա­նին, ո­րու ա­ւար­տին Էր­տո­ղան եւ պա­տւոյ հիւ­րե­րը շրջայց մըն ալ կա­տա­րե­ցին շէն­քէն ներս եւ տե­ղե­կու­թիւն­ներ ստա­ցան կա­տա­րուած աշ­խա­տան­քին շուրջ։ 
Պատ­րիար­քա­րա­նի աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ Տ. Ա­րամ Արք.  Ա­թէ­շեան այս հանգ­րուա­նին ա­ռիթն ու­նե­ցած է կար­ճա­տեւ զրու­ցե­լու Էր­տո­ղա­նի հետ, որ իր ող­ջոյն­նե­րը յղած է մեր հա­մայն­քի ան­դամ­նե­րուն։ 

 

Երկուշաբթի, Մայիս 18, 2015