Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ԱԹԷՇԵԱՆ ՄԵԿՆԵՑԱՒ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան շա­բա­թա­վեր­ջի Միւ­ռո­նօրհ­նու­թեան մաս­նակ­ցե­լու հա­մար այ­սօր կը մեկ­նի Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին։ Նո­րին Սրբազ­նու­թեան հետ են նաեւ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան եւ Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեան։

Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նոր­դը եւ ըն­կե­րա­կից­նե­րը շա­բաթ մը Հա­յաս­տա­նի մէջ մնա­լէ վերջ պի­տի վե­րա­դառ­նան քա­ղաքս։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 23, 2015