«ԲԱՐԵՒ» ՆՈՐԱՍՏԵՂԾ ԹԱՏԵՐԱԽՈՒՄԲԸ ՀԱՅԵՐԷՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄՆԵՐՈՎ ՀԱՆԴԷՍ ՊԻՏԻ ԳԱՅ ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՍԱՆՈՒՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ Ֆէ­րի­գիւ­ղի սա­նուց միու­թիւ­նը ներ­կա­յիս հե­տա­մուտ է թա­տե­րա­կան ծրագ­րի մը։ Միու­թե­նէն ներս ստեղ­ծուած է նոր թա­տե­րա­խումբ մը, որ կը կո­չուի «Բա­րեւ»։ Այս վեր­ջի­նը կը խարս­խուի յայտ­նի դե­րա­սան ու բե­մադ­րիչ Սօ­սի Ճնտո­յեա­նի փոր­ձա­ռու­թեան ու ե­ռան­դին վրայ։ Նա­խըն­թաց օր հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Սօ­սի Ճնտո­յեանն ու Ֆէ­րի­գիւ­ղի սա­նուց միու­թեան վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ Անդ­րա­նիկ Քա­րա­քու­շը։ Հա­ճե­լի զրոյ­ցի ըն­թաց­քին Սօ­սի Ճնտո­յեան յայտ­նեց, թէ իր փա­փաքն է նո­րաս­տեղծ թա­տե­րա­խում­բին նախ ըլ­լալ ու­ղե­ցոյց, իսկ ա­ւե­լի վերջ ա­պա­հո­վել ա­նոր ու­րոյն եր­թը։ «Բա­րեւ»ը յա­ռա­ջի­կայ գար­նան պի­տի ներ­կա­յաց­նէ հա­յե­րէն խաղ մը։ Գրեմ-Սի­մո­նի հե­ղի­նա­կած «Հարս ու կե­սուր» գոր­ծի հի­ման վրայ թատ­րեր­գու­թիւ­նը պատ­րաս­տած է Սօ­սի Ճնտո­յեան՝ «Հարս ու կե­սու­րը Գնա­լը կղզիի մէջ» խո­րագ­րով։ Աշ­խա­տանք­նե­րը ար­դէն սկսած են՝ նա­խա­տե­սուած ներ­կա­յա­ցում­նե­րու շար­քին ըն­դա­ռաջ։

Անդ­րա­նիկ Քա­րա­քուշն ալ ու­րա­խու­թիւն յայտ­նեց, որ միու­թեան թա­տե­րա­կան աշ­խա­տանք­նե­րուն հա­մար հնա­րա­ւո­րու­թիւն կ՚ու­նե­նան Սօ­սի Ճնտո­յեա­նի փոր­ձա­ռու­թե­նէն օգ­տուե­լու։ Ան ը­սաւ, թէ միու­թիւ­նը կը կա­րե­ւո­րէ հա­յե­րէ­նով թա­տե­րա­կան ծրագ­րեր կեան­քի կո­չե­լը։ 

Հինգշաբթի, Յունուար 28, 2016