ՄԱՅՐ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ԹԱՏՐՈՆ

Պէզ­ճեան Մայր վար­ժա­րա­նի մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ թե­տե­րա­կան ներ­կա­յա­ցում մը։ Դպրո­ցի թա­տե­րա­խում­բը բե­մադ­րեց «Հա­պա­պամ սը­նը­ֆը» ա­նուն յայտ­նի զա­ւեշ­տը, ու­սուց­չու­հի­նե­րէն Նե­տի­մէ Ա­քա­յի բե­մադ­րու­թեամբ։ Թեք­նիկ պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւ­նը ստանձ­նած էր Գա­րօ­լին Է­զի­քօղ­լու։

Ու­սուց­չաց կազ­մը, ա­շա­կեր­տու­թիւնն ու ծնող­նե­րը ո­գե­ւո­րու­թեամբ հե­տե­ւե­ցան ներ­կա­յաց­ման, ո­րու ա­ւար­տին շնոր­հա­ւո­րու­թեան խօսք մը ար­տա­սա­նեց տնօ­րէ­նու­հի Ե­ղի­սա­բէթ Չա­թա­նաս­լան։

Շաբաթ, Յունիս 6, 2015