ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նի ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րուն տա­րե­վեր­ջի հան­դի­սու­թիւ­նը նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ թա­ղի Ս. Նի­կո­ղա­յոս ե­կե­ղեց­ւոյ յա­րա­կից «Իլգ­գան» սրա­հին մէջ։ Տնօ­րէ­նու­հի Ա­նի­թա Թու­մա­յեա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ դպրո­ցի ամ­բողջ ըն­տա­նի­քը ներ­կայ էր հան­դէ­սին, ծնող­նե­րով եւ հիւ­րե­րով հան­դերձ։ Օ­րուան յայ­տագ­րի վե­րա­պատ­րաս­տու­թիւ­նը հսկած էին կրթա­կան մշակ­ներ՝ Էլ­մաս Պոզ, Ռի­թա Մար­տի­նեան, Գա­րին Սուս­մաք եւ Նա­յի­րա Ա­լա­չամ։ Ման­կա­պար­տիզ­պա­նու­հի Էլ­մաս Պո­զի խօս­քէն վերջ տղա­քը օ­րուան յայ­տա­գի­րը գոր­ծադ­րե­ցին՝ ար­ժա­նա­նա­լով ջերմ ծա­փող­ջոյն­նե­րու։ Վեր­ջա­ւո­րու­թեան Ա­նի­թա Թու­մա­յեան ար­տա­սա­նեց շնոր­հա­ւո­րու­թեան խօսք մը։ Հան­դէ­սի ա­ւար­տին սար­քուած ըն­դու­նե­լու­թեան ըն­թաց­քին փոք­րիկ­նե­րուն հա­մար հատուե­ցաւ նաեւ կար­կան­դակ մը։

Շաբաթ, Յունիս 6, 2015