ՃԱՏՐԱԿԻ ՄԷՋ ԱԽՈՅԵՆՈՒԹԻՒՆ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի ճատ­րա­կի խում­բը շա­բա­թա­վեր­ջին մաս­նակ­ցե­ցաւ «Թե­րաք­քի» հիմ­նար­կի դպրոց­նե­րուն կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած մրցա­շար­քին։ Այս տա­րի 25-րդ ան­գամ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ ա­ւան­դա­կան դար­ձած այս ճատ­րա­կի մրցա­շար­քը, ո­րու ար­դիւն­քին Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի խում­բը հանդի­սա­ցաւ ա­խո­յեան։ Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը ո­րե­ւէ պար­տու­թիւն չկրե­ցին այս մրցա­շար­քին ըն­թաց­քին։ Խում­բին մաս կազ­մե­ցին՝ Մա­սիս Քա­րա, Ռու­բէն Թո­րոս, Խա­չիկ Ճան Օլ­կար եւ Սե­լին Թոմ­պաք։ Միեւ­նոյն ժա­մա­նակ, Մա­սիս Քա­րա եւ Սե­լին Թոմ­պաք ա­ռա­ջին հան­դի­սա­ցան ի­րենց սե­ղան­նե­րուն շրջագ­ծով։

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի ճատ­րա­կի խում­բը այս մրցա­շար­քին մաս­նակ­ցե­ցաւ Սա­յաթ Թուղ­լա­ճըի վե­րահս­կո­ղու­թեան ներ­քեւ։

Երկուշաբթի, Յունիս 6, 2016