ԴԻՄՈՒՄ ԻՒՆԷՍՔՕ-ԻՆ

Թուր­քիա դի­մած է ԻՒ­ՆԷՍ­ՔՕ-ին՝ Վա­նի բեր­դը հա­մաշ­խար­հա­յին ժա­ռան­գու­թեան ցու­ցա­կին վրայ ընդգր­կե­լու հա­մար։ «Րա­տի­քալ»ի հա­ղորդ­մամբ, Վա­նի Մշա­կոյ­թի եւ զբօ­սաշր­ջու­թեան վար­չու­թեան պետ Մու­զաֆ­ֆէր Աք­թուղ յայտ­նած է, որ ե­թէ Վա­նի բեր­դը մտնէ ԻՒ­ՆԷՍ­ՔՕ-ի հա­մաշ­խար­հա­յին ժա­ռան­գու­թեան ցան­կին մէջ, ա­պա ա­տի­կա մեծ ճա­նա­չում եւ օ­գուտ պի­տի բե­րէ Վա­նին։ Հարկ է նշել, թէ ԻՒ­ՆԷՍ­ՔՕ-ին ուղ­ղուած դի­մու­մին մէջ շեշ­տուած է Վա­նի բեր­դը եւ Վա­նի քա­ղա­քա­մէ­ջը, այ­սինքն հայ­կա­կան թա­ղա­մա­սը, իբ­րեւ հա­մաշ­խար­հա­յին ժա­ռան­գու­թիւն ճանչ­նա­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 10, 2015