ՀԱՄԵՐԳ ՈԳԵԿՈՉՈՒՄԻ

Մոն­րէա­լի «Փլաս Տէ Զար» հա­մեր­գաս­րա­հին մէջ, Մեծ ե­ղեռ­նի 100-րդ տա­րե­լի­ցին ա­ռի­թով, Մոնրէա­լի սիմ­ֆո­նիք նուա­գա­խում­բին հետ հան­դէս ե­կաւ աշ­խար­հահռ­չակ յօ­րի­նող Քրիս­տոֆ Փան­տե­րեց­քի, որ ան­ձամբ ղե­կա­վա­րե­լով երգ­չա­խում­բը՝ ունկն­դիր­նե­րուն հրամ­ցուց Մեծ ե­ղեռ­նի զո­հե­րուն յի­շա­տա­կին նուի­րուած «Սաղ­մոս Գ» ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւ­նը։ Հա­մեր­գի ըն­թաց­քին նուա­գա­խում­բը նուա­գեց նաեւ Պա­խէն, Պրամ­սէն եւ Պըր­նըշ­թայ­նէն ե­րաժշ­տա­կան կտոր­ներ։

Նշենք, որ Փեն­տե­րեց­քիի մեծ­մայ­րը ե­ղած է Սպա­հա­նէն հա­յու­հի մը։ Աշ­խար­հահռ­չակ յօ­րի­նո­ղը մա­նուկ հա­սա­կին մեծ­մօր հետ ա­մէն Կի­րա­կի յա­ճա­խած է Լե­հաս­տա­նի Քրա­քով քա­ղա­քի հա­յոց ե­կե­ղե­ցին։

Հարկ է նշել նաեւ, որ Փեն­տե­րեց­քի յա­ռա­ջի­կայ Ապ­րի­լին հա­մեր­գով մը հան­դէս պի­տի գայ նաեւ քա­ղա­քիս մէջ։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 10, 2015