ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՈՂԻՄՊԻԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԷԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

Հա­յաս­տան մաս­նակ­ցու­թիւն պի­տի բե­րէ Պա­քուի մէջ կա­յա­նա­լիք Եւ­րո­պա­կան ա­ռա­ջին խա­ղե­րուն։ Հա­յաս­տա­նի Ո­ղիմ­պիա­կան ազ­գա­յին կո­մի­տէն ե­րէկ կա­յա­ցուց հա­մա­պա­տաս­խան ո­րո­շում։

Պա­քուի մէջ տե­ղի ու­նե­նա­լիք մրցա­շար­քը նա­խա­տե­սուած է յա­ռա­ջի­կայ ամ­րան։ 

Չորեքշաբթի, Մարտ 11, 2015