ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՈՍՏՈՒՄ ԱՐՁԱՆԱԳՐԵՑ

ՖԻ­ՖԱ-ն հ­րա­պա­րա­կեց աշ­խար­հի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին խում­բե­րու մի­ջազ­գա­յին նոր դա­սա­ւո­րու­մը: Պա­րագ­լու­խի դիր­քին վրայ կը գտնուի Ար­ժան­թին, ո­րուն կը յա­ջոր­դեն երկ­րորդ եւ եր­րորդ դիր­քե­րու վրայ Պել­ժիա եւ Չի­լի:

Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը, նա­խորդ դա­սա­ւոր­ման բաղ­դատ­մամբ, 6 դիր­քի ոս­տում մը ար­ձա­նագ­րե­լով Սու­րիոյ հետ կը բաժ­նէ 110-111-րդ դիր­քե­րը:

Հա­յաս­տա­նի 2018-ի Հա­մաշ­խար­հա­յին ֆութ­պո­լի ա­խո­յե­նու­թեան զտու­մի մրցա­շար­քին մաս­նակ­ցող մրցա­կից­նե­րը կը գրա­ւեն հե­տե­ւեալ դիր­քե­րը. Ռու­մա­նիա՝ 19-րդ, Լե­հաս­տան՝ 27-րդ, Դա­նիա՝ 41-րդ, Մոն­թե­նեկ­րօ՝ 94-րդ եւ Ղա­զա­խիս­տան՝ 116-րդ:

Երկուշաբթի, Ապրիլ 11, 2016