ԱՄՆ-Ի ՄԷՋ ԱՀԱՒՈՐ ԴԷՊՔ

Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ֆլո­րի­տա նա­հան­գի Օր­լան­տօ քա­ղա­քին մէջ, Յու­նիս 11-12-ի գի­շե­րը, միա­սե­ռա­կան­նե­րու յա­ճա­խած գի­շե­րա­բոյ­նի մը մէջ գոր­ծուած է ա­հա­ւոր ջարդ մը:

Ան­ծա­նօթ մը ներ­խու­ժած է «Պուլզ» ա­նու­նը կրող այդ ա­կում­բը եւ սկսած է կրա­կել չորս­դին: Ա­րար­քին ա­հա­ւոր տա­րո­ղու­թիւ­նը յա­ջոր­դող ժա­մե­րուն միայն հետզ­հե­տէ պար­զուած է: Վեր­ջին հա­շուեկշ­ռին հա­մա­ձայն՝ կար առ­նուազն յի­սուն մե­ռեալ եւ տաս­նեակ­նե­րով վի­րա­ւոր­ներ: Ոս­տի­կա­նու­թեան մի­ջամ­տու­թեան ըն­թաց­քին սպան­նուած է նաեւ նա­խա­յար­ձա­կը: Ան կը կո­չուի Օ­մար Մա­թին: Ծա­գու­մով աֆ­ղան ա­մե­րի­կա­ցի մըն է: Ըստ FBI-ին, Մա­թին իս­լա­մա­պաշտ ար­մա­տա­կան շար­ժում­նե­րու հա­մակ­րող մըն էր: Օր­լան­տո­յի քա­ղա­քա­պետ Պատի Թէ­յըր «ար­տա­կարգ ի­րա­վի­ճակ» յայ­տա­րա­րած է քա­ղա­քին մէջ: Ա­պա­հո­վու­թեան մար­մին­նե­րը հե­տաքն­նու­թիւն բա­ցած են դէպ­քին վե­րա­բե­րեալ, նաեւ յայ­տա­րա­րած են, որ ցարդ յայտ­նի չէ, թէ Օ­մար Մա­թի­նէն բա­ցի այլ զի­նեալ­ներ եւս մաս­նակ­ցա՞ծ են ոճ­րա­յին այս ա­րար­քին:

Երկուշաբթի, Յունիս 13, 2016