ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ

Հայ­կա­կան ե­րաժշ­տա­կան աշ­խար­հի ար­դի յայտ­նի խում­բե­րէն մին՝ «Զու­լալ» ա­քա­փել­լա ե­ռեա­կը ներ­կա­յիս կ՚այ­ցե­լէ Հա­յաս­տան։ Այս շա­բա­թա­վեր­ջին «Զու­լալ» ե­լոյ­թով մը հան­դէս պի­տի գայ Ե­րե­ւա­նի մէջ, Սե­նե­կա­յին ե­րաժշ­տու­թեան տան եր­դի­քին տակ։ Սա պի­տի ըլ­լայ այս ե­ռեա­կին ա­ռա­ջին հա­մեր­գը Հա­յաս­տա­նի մէջ։ Խում­բը պի­տի մեկ­նա­բա­նէ հայ­կա­կան ժո­ղովր­դա­կան ե­րաժշ­տու­թե­նէն գոր­ծեր՝ նոր եւ ինք­նա­տիպ մա­տուց­մամբ։

«Զու­լալ» կը բաղ­կա­նայ ե­րեք երգ­չու­հի­նե­րէ՝ Թե­նի Ա­բէ­լեան, Ե­րազ Մար­գա­րեան եւ Ա­նա­յիս Թե­քե­րեան։ Այս վեր­ջին­նե­րը սկսած են միա­սին եր­գել 2002 թուա­կա­նէն ի վեր։ Ա­նոնք ա­քա­փել­լա­յով, այ­սինքն ա­ռանց նուա­գա­րան­նե­րու, միայն ո­քա­լով կը մեկ­նա­բա­նեն հայ­կա­կան ժո­ղովր­դա­կան եր­գե­րը։

Ի շա­րու­նա­կու­թիւն իր ար­ձա­նագ­րած յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րուն՝ «Զու­լալ» այս տա­րի թո­ղար­կած է իր եր­րորդ ձայ­նաս­կա­ւա­ռա­կը։ «Եօթ աղ­բիւր» կը կո­չուի այս ալ­պո­մը, ո­րու մէջ տեղ գտած են հայ­կա­կան ժո­ղովր­դա­կան գոր­ծեր՝ նոր մեկ­նա­բա­նու­թեամբ ու կա­տա­րու­մով։

«Զու­լալ» ե­ռեա­կը ցարդ ե­լոյթ­ներ ու­նե­ցած է ա­մե­րի­կեան բազ­մա­թիւ յայտ­նի հա­մեր­գաս­րահ­նե­րու մէջ. օ­րի­նակ՝ «Կե­թի» թան­գա­րան, «Գառ­նե­կի հոլ», Քե­նե­տիի կեդ­րո­նի «Մի­լե­նիում» բե­մը, «Պըրք­լի» ե­րաժշ­տա­կան կեդ­րո­նը, Նիւ Եոր­քի «Սիմ­ֆո­նի Սփէյս»ը։ Ե­ռեա­կը հա­մերգ­նե­րով հան­դէս ե­կած է նաեւ ԱՄՆ-էն դուրս։

Շա­բա­թա­վեր­ջի հա­մեր­գին ըն­դա­ռաջ «Զու­լալ»ի երգ­չու­հի­նե­րը ե­րէկ հիւ­րըն­կա­լուե­ցան Ե­րե­ւա­նի ԹՈՒ­ՄՕ ստեղ­ծա­րար փոր­ձա­գի­տու­թիւն­նե­րու կեդ­րո­նին մէջ։ Ե­րի­տա­սարդ­նե­րու եւ ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րու ներ­կա­յու­թեամբ ա­նոնք մաս­նակ­ցե­ցան ա­սու­լի­սի մը, որ ան­ցաւ հա­ճե­լի մթնո­լոր­տի մէջ։ 

Հինգշաբթի, Յուլիս 14, 2016