ՅԱՂԹԱԿԱՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁ

Լաս Վե­կա­սի մէջ կազ­մա­կեր­պուած Ըմբ­շա­մար­տի հա­մաշ­խար­հա­յին ա­ռաջ­նու­թեան մաս­նակ­ցած Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նը վե­րա­դար­ձաւ Ե­րե­ւան։ Յու­նահ­ռո­մէա­կան ո­ճի մէջ աշ­խար­հի ա­խո­յեան դար­ձած եւ այդ կո­չու­մը ար­դէն երկ­րորդ ան­գամ նուա­ճած Ար­թուր Ա­լէք­սա­նեա­նին հա­մար յաղ­թա­կան վե­րա­դարձ մըն էր այս մէ­կը։ Զուարթ­նոց օ­դա­կա­յա­նին մէջ մար­զա­սէր­նե­րը ջերմ վե­րա­բեր­մուն­քի ա­ռար­կայ դար­ձու­ցին Ար­թուր Ա­լէք­սա­նեա­նը։

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 14, 2015