ՓՈՐԹՈՒԳԱԼ ՅԱՂԹԱԿԱՆ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

«Եւ­րօ-2016» ֆութ­պո­լի ա­խո­յե­նու­թեան ո­րա­կա­ւոր­ման հան­դի­պում­նե­րուն շրջագ­ծով, շա­բա­թա­վեր­ջին, Ե­րե­ւա­նի մէջ Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը հիւ­րըն­կա­լեց Փոր­թու­գա­լը։ Սա հայ­կա­կան ընտ­րա­նիի ա­ռա­ջին լուրջ քննու­թիւնն էր նո­րան­շա­նակ ա­ւագ մար­զիչ Սար­գիս Յով­սէ­փեա­նի հսկո­ղու­թեան ներ­քեւ։ Փոր­թու­գա­լի ընտ­րա­նին 3-2 ար­դիւն­քով յաղ­թա­կան դուրս ե­կաւ մրցու­մէն։

Երկուշաբթի, Յունիս 15, 2015