ՔԵՐԻ ԵՒ ԶԱՐԻՖ ՏԵՍԱԿՑԵՑԱՆ ՕՍԼՈՅԻ ՄԷՋ

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ճոն Քե­րի եւ Ի­րա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ճե­ւատ Զա­րիֆ ե­րէկ հան­դի­պում մը ու­նե­ցան Օս­լո­յի մէջ։ Կը հա­ղոր­դուի, որ եր­կու նա­խա­րար­նե­րը քննար­կե­ցին Սու­րիոյ ի­րա­վի­ճա­կը, Ի­րա­նի մէջ կոր­սուած կամ ձեր­բա­կա­լուած ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րու հար­ցե­րը եւ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու հա­մա­պար­փակ ծրագ­րի ի­րա­կա­նա­ցու­մը։ Բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քին օ­րա­կար­գի վրայ ե­կան Ի­րա­նի դէմ սահ­մա­նուած պատ­ժա­մի­ջոց­նե­րու թե­թե­ւաց­ման եւ դրամտ­նա­յին հա­մա­կար­գին վե­րա­բե­րեալ հար­ցեր։

Մի­ջազ­գա­յին աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Քե­րի եւ Զա­րիֆ կանգ ա­ռին Սու­րիոյ ի­րա­վի­ճա­կին վրայ եւ այս ամ­բող­ջին մէջ շեշ­տուե­ցաւ մար­դա­սի­րա­կան օ­ժան­դա­կու­թեան լիար­ժէք հա­սա­նե­լիու­թեան եւ ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու դադ­րեց­ման անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը։

Ծանօթ է, որ Ուաշինկթըն եւ Թեհրան վերջին շրջանին զարգացուցած են իրենց երկխօսութիւնը միջազգային օրակարգի հրատապ հարցերուն շուրջ։   

Հինգշաբթի, Յունիս 16, 2016