ԷՐՏՈՂԱՆ ԽՕՍԵՑԱՒ ԶՈՒԳԱՀԵՌ ԿԱՌՈՅՑԻ ԵՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՐՈՍԱԽՈՒՄԲԵՐՈՒ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թա­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ իֆ­թա­րի հա­ւա­քոյ­թի մը ըն­թաց­քին մէկ­տե­ղուե­ցաւ անվ­տան­գու­թեան հա­մա­կար­գէն պաշ­տօ­նեա­նե­րու հետ։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, Էր­տո­ղան իր ե­լոյ­թին մէջ անդ­րա­դար­ձաւ զու­գա­հեռ կա­ռոյ­ցի՝ զայն ո­րա­կե­լով դա­ւա­ճա­նու­թեան հրո­սա­խումբ։

Նա­խա­գա­հը շեշ­տեց, թէ աշ­խար­հի ա­մէն կողմ այդ կա­ռոյ­ցը կ՚աշ­խա­տի Թուր­քիոյ դէմ։ «Ուր որ կ՚եր­թանք՝ զու­գա­հեռ կա­ռոյ­ցի ան­դամ­նե­րը կը տես­նենք ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան, հայ հրո­սա­խում­բե­րու հետ ուս ու­սի՝ մեր երկ­րին դէմ ա­րարք­ներ կա­տա­րե­լու վրայ», ը­սաւ Էր­տո­ղան։

Ուրբաթ, Յունիս 17, 2016