ՔՈՐՈՆԱԺԱՀՐԸ՝ ԱՐՈՒԵՍՏԻ ՃԱՄԲՈՎ

Նոր քորոնաժահրի տարածումը ներկայացնող արուեստի գործերը արդէն ընդգրկուած են Սմիթսոնեան կաճառի «Բռնկում․ համաճարակները մերօրեայ փոխկապակցուած աշխարհին մէջ» խորագրեալ հաւաքածոյի մէջ։

Ցուցադրութեան ազդեցիկ պատգամը հետեւեալն է․ «Մենք պէտք է մէկտեղենք մեր ջանքերը՝ անկախ սահմաններէն, մասնագիտութիւններէն եւ համայնքներէն, որպէսզի կանխենք նոր հիւանդութիւններու ի յայտ գալն ու անոնց համավարակի վերաճիլը»։

Չորեքշաբթի, Յունիս 17, 2020