2023 ՏԱՐՈՒԱՆ ՅՈԲԵԼԵԱՐՆԵՐ

Եթէ կենսագրութիւնը մարդու մը դիմանկարն է, անոր անցած ճամբան՝ իր ելեւէջներով, վերիվայրումներով, որոնք հնարաւորութիւն կու տան ըսելու, թէ մարդը ուրկէ՜ ուր հասած է եւ ինչե՜ր կատարած է իր կեանքի ընթացքին, ապա ուրեմն յոբելենական թուականները անկիւնադարձային հետեւանք ունենալով հանդերձ, կ՚ապահովեն նոյն այդ անհատին գոյութիւնը, յարատեւութիւնը, բարգաւաճումն ու կենսունակութիւնը։

Այս մէկուն հաւատացողներէն մէկն եմ, հաստատապէս:

Ու վարը նշած բոլոր անունները, իրենց յոբելենական թուարկումներով, մեր ժողովուրդի կեանքէն ներս մտած են եւ հո՛ն, իրենց մտքով եւ հոգիով, պատմական որոշ ու հարազատ կնիք ձգած: Այս բոլոր անունները կ՚ապրին այսօր, ու պէտք է, որ ապրին՝ իբրեւ մէկական ընտրեալներ մեր ազգին, որոնց խօսքն ու գործը կը փայլին ժամանակին հետ։ Իւրաքանչիւր անուն, մեր կեանքը վերարժեւորելու ձգտում մըն ալ ունի իր ետին թաքնուած։ Ու երբ ամէն անգամ զանոնք հրապարակային կերպով կը յիշենք, այդ կը նշանակէ, թէ արդէն իսկ՝ մենք զմեզ արժեւորած կ՚ըլլանք:

Ստորեւ՝ Ընդհանուր Ցանկ    

1. Արտաշէս Յարութիւնեան (1873-1915) - 150-ամեակ

2. Զապէլ Եսայեան (1878-1943) - 145-ամեակ

3. Վահան Թէքէեան (1878-1945) - 145-ամեակ

4. Սիամանթօ (1878-1915) - 145-ամեակ

5. Բարսեղեան Գեղամ (1883-1915) - 140-ամեակ

6. Գասպար Իփէկեան (1883-1952) - 140-ամեակ

7. Յակոբ Օշական (1883-1948) - 140-ամեակ

8. Ռոմանոս Մելիքեան (1883-1935) - 140-ամեակ

9. Լեռ Կամսար (1888-1965) - 135-ամեակ

10. Շաւարշ Նարդունի (1898-1968) - 125-ամեակ

11. Վահէ Հայկ (1898-1983) - 125-ամեակ

12. Նշան Պէշիկթաշլեան (1898-1972) - 125-ամեակ

13. Շահան Շահնուր (1903-1974) - 120-ամեակ

14. Վազգէն Շուշանեան (1903-1941) - 120-ամեակ

15. Գուրգէն Մահարի (1903-1974) - 120-ամեակ

16. Արամ Խաչատուրեան (1903-1978) - 120-ամեակ

17. Անդրանիկ Ծառուկեան (1913-1989) - 110-ամեակ

18. Աբրահամ Ալիքեան (1928-2013) - 95-ամեակ

19. Արա Կիւլէր (1928-2018) - 95-ամեակ

20. Պետրոս Հաճեան (1933-2012) - 90-ամեակ

21. Շահան Արծրունի (ծն.1943) - 80-ամեակ

22. Գէորգ Պետիկեան (ծն.1943) - 80-ամեակ

23. Վեհանոյշ Թեքեան (ծն.1948) - 75-ամեակ

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Երկուշաբթի, Յունուար 2, 2023