ԵՈՒՐԻ ՃՈՐՔԱԵՒ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Ֆրան­սա­հայ յայտ­նի ֆութ­պո­լի աստղ Եու­րի Ճոր­քա­եւ այս օ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Հա­յաս­տան։ Ե­րե­ւա­նի «Զուարթ­նոց» օ­դա­կա­յա­նին մէջ ան ջերմ մթնո­լոր­տով դի­մա­ւո­րուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Մարմ­նա­մար­զի դաշ­նակ­ցու­թեան նա­խա­գահ Ռո­պէրթ Էմ­միեա­նի կող­մէ։ Եու­րի Ճոր­քաեւ, որ 1998 թուա­կա­նին աշ­խար­հի ա­խո­յե­նու­թիւ­նը նուա­ճած Ֆրան­սա­յի հա­ւա­քա­կա­նին մաս կը կազ­մէր, ներ­կա­յիս թէեւ այ­լեւս ֆութ­պոլ չի խա­ղար, սա­կայն իր ձեռք բե­րած մեծ հա­մակ­րան­քին վրայ կը շա­րու­նա­կէ համ­բա­ւը։ Օ­դա­կա­յան ոտք դրած պա­հէն սկսեալ ան ար­ժա­նա­ցաւ բո­լո­րի հա­մակ­րան­քին։

Հարկ է նշել, որ Եու­րի Ճոր­քա­եւ մաս­նակ­ցու­թիւն պի­տի բե­րէ «Yerevan RUNARM 2015» խո­րագ­րեալ մա­րա­թո­նին, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 2, 2015