ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԲԱՆԱՁԵՒ ՄԸ

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ նա­հանգ­նե­րու Գոնկ­րէ­սէն ներս Ապ­րի­լի 24-ի նա­խօ­րեա­կին շրջա­նա­ռու­թեան մէջ դրուե­ցաւ հեր­թա­կան հայ­կա­կան բա­նա­ձեւ մը, ո­րու նպա­տակն է 1915 թուա­կա­նի դէպ­քե­րուն որ­պէս ցե­ղաս­պա­նու­թիւն ճա­նա­չու­մը։ Շուրջ ա­մի­սէ մը ի վեր ԱՄՆ-ի Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու տու­նէն ներս աշ­խա­տանք կը տա­րուէր սոյն նա­խա­գի­ծը շրջա­նա­ռու­թեան մէջ դնե­լու հա­մար։ ԱՄՆ-ի հայ­կա­կան սփիւռ­քին մեր­ձա­կայ խորհր­դա­րա­նա­կան­նե­րը աշ­խա­տանք կը տա­նէին՝ ի­րենց պաշ­տօ­նա­կից­նե­րէն ստո­րագ­րու­թիւն ա­պա­հո­վե­լու հա­մար։

Ի վեր­ջոյ, Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու տան 435 ան­դա­մէն 46-ին ստո­րագ­րու­թեամբ այս նա­խա­գի­ծը մտաւ շրջա­նա­ռու­թեան մէջ։ Տե­ղա­կան մա­մու­լէն զա­նա­զան թեր­թեր կը գրեն, որ Գոնկ­րէ­սէ ներս հայ­կա­կան այս նա­խագ­ծին հա­մար զօ­րակ­ցու­թիւ­նը մնա­ցած է տկար։

Շաբաթ, Մարտ 21, 2015