ՍԱՐԳՍԵԱՆ ՄԱՏՐԻՏԻ ՄԷՋ ԿԸ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԵԺԿ-Ի ԳԱԳԱԹԱԺՈՂՈՎԻՆ

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան այ­սօր աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թեամբ կը մեկ­նի Սպա­նիա։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Մատ­րի­տի մէջ ան կը մաս­նակ­ցի Եւ­րո­պա­կան ժո­ղովր­դա­կան կու­սակ­ցու­թեան (ԵԺԿ) տա­րե­կան հա­մա­գու­մա­րին եւ ընդ­լայ­նուած գա­գա­թա­ժո­ղո­վին։

Այ­ցե­լու­թեան շրջագ­ծով նա­խա­տե­սուած է նաեւ Սերժ Սարգ­սեա­նի հան­դի­պու­մը ԵԺԿ-ի Նա­խա­գահ Ժո­զէֆ Տո­լի հետ։

 

 

 

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 21, 2015