ՊՐԻՒՔՍԷԼԻ ՄԷՋ ԵՐԵՔ ՊԱՅԹՈՒՄՆԵՐ

Պրիւք­սէ­լի օ­դա­կա­յա­նին մէջ այս առա­ւօտ պա­տա­հե­ցաւ ա­հա­ւոր եր­կու պայ­թում, ո­րոնք տե­ղի ու­նե­ցան «American Airlines» ըն­կե­րու­թեան ճամ­բորդնե­րու ար­ձա­նագր­ման տա­ղա­ւարնե­րու մեր­ձա­կայ­քին։ Սկզբնա­կան տուեալ­նե­րով 17 հո­գի զո­հուե­ցաւ, ա­ւելի քան 30 հո­գի ալ վի­րա­ւո­րուե­ցաւ։ Աւելի վերջ պայթում մըն ալ պատահեցաւ քաղաքի մեթրոյին մէջ։

«Պի. Պի. Սի.» մատնանշեց, թէ այս դէպքը կը յաջորդէ Փարիզի պայթումի յանցագործին Պրիւքսէլի մէջ հազիւ քանի մը օր առաջ ձերբակալման։

Երեքշաբթի, Մարտ 22, 2016