ԱՐԱ ԿԻՒԼԷՐԻ ՄԱՍԻՆ ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՐ ՄԸ

Ֆո­թոլ­րագ­րող Ա­րա Կիւ­լէ­րի լու­սան­կար­նե­րով ճո­խա­ցած կեն­սագ­րա­կան հա­տո­րը վեր­ջերս լոյս տե­սաւ «Ֆո­թոկ­րա­ֆէ­վի» հրա­տա­րակ­չա­տու­նէն՝ «Աչք մը, մե­քե­նայ մը եւ ի­րա­կա­նու­թիւն» խո­րագ­րով։ Գիր­քը, զոր հրա­տա­րա­կու­թեան պատ­րաս­տած է իր աջ բա­զու­կը՝ Ֆա­թիհ Արս­լան, կը պատ­մէ Կիւ­լէ­րին կեան­քը՝ սկսե­լով մեծ­հօր­մէն ու հաս­նե­լով մին­չեւ այս օ­րե­րը։ Գրքին մէջ է­ջեր յատ­կա­ցուած են նաեւ Օր­հան Փա­մու­քի, Զիւլ­ֆիւ Լի­վա­նե­լիի, Տո­ղան Հըզ­լա­նի եւ Ա­րա Կիւ­լէ­րի այս բա­րե­կամ­նե­րու յօ­դուած­նե­րուն։

Երեքշաբթի, Յունիս 23, 2015