ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԷՋ ՀԱԶԻՒ 16-ՐԴ

Վիեն­նա­յի մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ «Եւ­րո­տե­սիլ-2015» եր­գի հա­մաեւ­րո­պա­կան մրցոյ­թը, որ այս տա­րի կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ վաթ­սու­նե­րորդ ան­գամ եւ ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցաւ նաեւ Աւստ­րա­լիան։ Ընդ­հան­րա­պէս, այս ե­րաժշ­տա­կան տօ­նը հա­տեց իր եզ­րա­գի­ծը, իսկ այս տա­րուան դափ­ներ­կի­րը հան­դի­սա­ցաւ Շուէ­տի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը՝ Մոնս Զել­մեր­լեով։

Հա­յաս­տա­նը ներ­կա­յաց­նող «Genealogy» խում­բը, որ ներ­կա­յա­ցուց «Ա­ռե­րե­սուիլ ստուե­րին» եր­գը, հա­զիւ կրցաւ զբա­ղեց­նել 16-րդ կար­գը։

Այս տա­րուան «Եւ­րո­տե­սիլ»ը կազ­մա­կեր­պուած էր «Կա­ռու­ցե­լով կա­մուրջ­ներ» կար­գա­խօ­սով։ Այս նշանաբանը կը խորհրդանշէր Եւրոպան, որ կը միաւորէ բոլորը, կը համախմբէ մշակոյթներ, լեզուներ՝ կառուցելով կամուրջներ:

 

Երկուշաբթի, Մայիս 25, 2015