ԱՐԴՈՒԻՆԻ ՄԷՋ ԱՀԱՒՈՐ ԱՂԷՏ

Ար­դուի­նի մէջ ե­րէկ ապ­րուե­ցաւ ա­հա­ւոր բնա­կան ա­ղէտ մը։ Ջրհե­ղե­ղի եւ հո­ղա­սահ­քի հե­տե­ւան­քով բա­ռին բուն ի­մաս­տով ող­բեր­գու­թիւն մը յա­ռա­ջա­ցաւ քա­ղա­քին մէջ։ Սա վեր­ջին յի­սուն տա­րի­նե­րուն ըն­թաց­քին այս քա­ղա­քէն ներս ապ­րուած մե­ծա­գոյն բնա­կան ա­ղէ­տը կը հա­մա­րուի։ Ութ հո­գի զոհ գա­ցած է ջրհե­ղե­ղին, ո­րու ըն­թաց­քին յառա­ջա­ցած է նաեւ նիւ­թա­կան ա­հա­ւոր վնաս։ Կան նաեւ վի­րա­ւո­րեալ­ներ։ Սեւ ծո­վու ա­ռափ­նեայ մայ­րու­ղին փա­կուած է եր­թե­ւե­կու­թեան։ Ար­դուի­նի գա­ւա­ռակ­նե­րէն Ար­հա­վիի, Հո­փա­յի եւ Պորչ­քա­յի մէջ մաս­նա­ւո­րա­պէս բարձր են վնաս­նե­րը։ Տե­ղա­տա­րափ­նե­րը վնաս պատ­ճա­ռած են նաեւ Րի­զէի մէջ։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015